Rusinka Petkova

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
ENERGY EFFECTIVENESS OF THE PRODUCTION OF WINTER BROAD BEANS, RAISED AT A DIFFERENT DEGREE OF MOISTURE SUPPORT

Rusinka Petkova, Dimitar Pavlov

Abstract
The influence of the irrigation over the energy effectiveness of the production of winter fodder broad beans of "Merris Binna" kind has been studied. The experiment was conducted in Agricultural Institute - Stara Zagora, Bulgaria. The following variants were tested: 1. Without irrigation-control; 2. Optimally irrigated (3 times of watering); 3. Without irrigation in the stage "bloom"; 4. Without irrigation in the stage "pod forming"; 5. Without irrigation in the stage "grain forming". It was established that the irrigation has a positive influence over the received energy from the biomass of winter fodder broad beans and the energy effectiveness of its production.
The highest energy efficiency ratio is obtained from variants without irrigation in the stage "grain forming": Gross Energy (GE) = 8.78 MJ, metabolizable energy (ME) = 4.71 MJ and Net Energy (NE) = 2.77 MJ

Key words: winter broad beans, irrigation, energy effectiveness


EFICIENŢA ENERGETICĂ A PRODUCŢIEI LA BOB, CULTIVAT PE SUBSTRATURI CU DIFERITE GRADE DE UMIDITATE

Rusinka Petkova, Dimitar Pavlov

Rezumat
Eficienta irigatiei asupra valorii energetice a bobului furajer de iarna, varietatea "Merris Binna" a fost studiata. Experimentul a fost organizat în cadrul Institutului de Agricultura - Stara Zagora, Bulgaria. Urmatoarele variante experimentale au fost testate: 1. Control-absenta totala a irigatiei; 2. Irigatie optima (în 3 perioade); 3. Absenta irigatiei în stadiul de înflorire; 4. Absenta irigatiei în stadiul de formare a pastaii; 5. Absenta irigatiei în stadiul de formare a boabelor.
S-a observat ca irigatia are o influenta pozitiva asupra continutului energetic al biomasei de bob de iarna si asupra eficientei energetice a acestei productii.
Cea mai buna eficienta energetica a fost obtinuta în cazul variantei experimentale neirigate în stadiul de formare a boabelor: energie bruta (EB) = 8.78 MJ, energie bruta (EM) = 4.71 MJ si energie neta (EN) = 2.77 MJ.

Cuvinte cheie: bob de iarna, irigare, eficienta energetica