Roxana Gavril

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
EFFECTS OF TEMPERATURE AND STORAGE TIME ON HEN EGGS QUALITY

Roxana Gavril, M.G. Usturoi

Abstract
The research focused on studying the way in which the level of ambiental factors assured during egg storage influence their quality. Biologic material was represented by 180 hen eggs, divided in tow batches and stored for 35 days in different conditions of microclimate (batch L1 temperature 25±1ºC and relative noisture 45%; batch L2 temperature = 4±1ºC and relative noisture = 84%). Evaluation of eggs quality was realised through some physical indexes, determinated at each 7 days of storage, in according with the clasical techinques of appreciations. Even, at the begining of storage, the eggs from the 2 beatches presented close qualitative indexes, on storage time passing. We found a decrese of the values, especially at the eggs storaged in the same conditions with the ouns from same sellers. From exemple, at the abave mentioned batch (L1), the decrese of quality indexes was more rapid, the recorded levels being higher with 5.54% for eggs`weight losses repectively lower with 51.35% for albumen index, with 32.0% for yolk index and with 52.53% for Haugh index, in comparasion with the values recorded at the eggs stored in according with the standards (L2). The obtained data show the fact that without assurement of some optim condition during eggs` storage affect their quality even at a storage on a verry shourt period of time.

Key words: eggs, consume, storage, microclimate, quality


INFLUENŢA TEMPERATURII ŞI A TIMPULUI DE PĂSTRARE ASUPRA CALITĂŢII OUĂLOR DE GĂINĂ

Roxana Gavril, M.G. Usturoi

Rezumat
Cercetarile au vizat studierea modului în care nivelul factorilor ambientali asigurati pe timpul depozitarii oualor de consum influenteaza calitatea acestora. Materialul biologic a fost reprezentat de 180 oua de gaina, repartizate în 2 loturi si stocate timp de 35 de zile, în conditii diferite de microclimat (lotul L1-temperatura=25±1ºC si umiditate relativa=45%; lotul L2-temperatura=4±1ºC si umiditate relativa=84%). Evaluarea calitatii oualor s-a realizat prin prisma indicatorilor fizici, determinati la fiecare 7 zile de depozitare, în conformitate cu tehnicile clasice de apreciere. Desi, la începutul depozitarii, ouale din cele 2 loturi au prezentat indicatori calitativi apropiati, pe masura trecerii timpului de stocare s-a constatat o diminuare a valorilor gasite, mai ales la ouale depozitate în conditii asemanatoare cu cele de la unii comercianti. Asa de exemplu, la lotul mentionat anterior (L1), s-a constatat ca, la sfârsitul perioadei de depozitare, deprecierea indicilor de calitate a fost mult mai accentuata, nivelurile înregistrate fiind mai mari cu 5,54% pentru pierderile în greutate ale oualor si respectiv, mai mici cu 51,35% pentru indicele albusului, cu 32,0% pentru indicele galbenusului si cu 52,53% pentru indicele Haugh, comparativ cu valorile determinate la ouale depozitate în conformitate cu reglementarile în domeniu (L2). Datele obtinute indica faptul ca, neasigurarea unor conditii optime pe timpul depozitarii oualor de consum, afecteaza calitatea acestora, chiar si la o stocare pe o perioada relativ scurta de timp.

Cuvinte cheie: oua, consum, depozitare, microclimat, calitate