Mirela Mocanu (Creţu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE INFLUENCE OF DIFFERENT STOCKING DENSITIES ON GROWTH PERFORMANCES OF ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM, 1792) IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Mirela Mocanu (Creţu), V. Cristea, Lorena Dediu, D. Desimira, Angelica Docan, T. Ionescu

Abstract
The purpose of this experiment was to evaluate how stocking density influence the growth performance of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in a recirculating system. The experiment took place over a period of 33 days. A number of 254 rainbow trout with an average weight of 29,51 ± 1,32 g were divided into four rearing units in order to create different stocking densities: in B1-2,64 kg/m3, with an average weight of 31,68 g/ex, B2-5,16 kg/m3 with an average weight of 30,39 g/ex, B3-7,12 kg/m3 with an average weight of 28,52 g/ex and B4-9,42 kg/m3 with an average weight of 27,46 g. At the end of the experiment specific growth rate (SGR) calculated in B1 variant was 2,84% (g/day), in B2-3,36% (g/day) B3-3,20% (g/day) and B4-3,13% (g/day).The results of the experiment proved high technological plasticity in all the four variants. In particular, regarding the performance indicators, it has been observed that they are not influenced by the level of the stocking density. This fact concludes that the species approached in the study (Oncorhynchus mykiss) presents a high level of interest for the growth in recirculating systems of industrial aquaculture with a high level of intensity.

Key words: rainbow trout, recirculating aquaculture system, stocking density, tehnological performance indicators


INFLUENŢA DENSITĂŢII DE STOCARE ASUPRA PERFORMANŢELOR DE CREŞTERE LA ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM, 1792) ÎNTR-UN SISTEM DE ACVACULTURĂ RECIRCULANT

Mirela Mocanu (Creţu), V. Cristea, Lorena Dediu, D. Desimira, Angelica Docan, T. Ionescu

Rezumat
Scopul acestui experiment consta în evaluarea modului în care densitatea de stocare influenteaza performanta cresterii puietului de pastrav curcubeu (Oncorhynchus mykiss) în conditiile unui sistem recirculant. Experimentul s-a desfasurat pe o perioada de 33 de zile. Un numar de 254 de expemplare de pastrav curcubeu cu o masa medie initiala de 29,51 ± 1.32 g au fost repartizate în patru unitati de crestere, stocarea materialului biologic facându-se astfel: în B1-2,64 kg/m3, cu o masa medie intiala de 31,68 g/ex, B2-5,16 kg/m3 cu masa medie de 30,39 g/ex, B3-7,12 kg/m3 cu masa medie de 28,52 g/ex si B4-9,42 kg/m3 cu masa medie 27,46 g. La sfârsitul experimentului a fost calculta rata specifica de crestere (SGR) care a înregistrat in varianta B1 valoarea de 2,84% (g/zi), în B2-3,36% (g/zi), B3-3,20% (g/zi) si în B4-3,13%(g/zi). Rezultatele experimentului au demonstrat plasticitate tehnologica ridicata în toate cele 4 variante. În mod particular, în ceea ce priveste indicatorii de performanta tehnologica, s-a constatat ca acestia nu sunt determinant influentati de nivelul densitatii de stocare, ceea ce conduce implicit la concluzia ca specia abordata în studiu (Oncorhynchus mykiss) prezinta un interes crescut pentru cresterea în sisteme recirculante de acvacultura industraiala cu un ridicat grad de intensivitate.

Cuvinte cheie: pastrav curcubeu, sistem de acvacultura recirculant, densitate de stocare, indicatori de performanta tehnologica