Mansoori Yarahmadi Hossein

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
HEAT-TREATED OR RAW SUNFLOWER SEED IN LACTATING DAIRY COWS DIETS: EFFECTS ON MILK FATTY ACIDS PROFILE AND MILK PERFORMANCE

Mansoori Yarahmadi Hossein, Aghazadeh Ali, Nazeradl Kambiz

Abstract
The objective of this study was to investigate the effects of dietary supplementation with sunflower oil seed (Raw- or Heat-treated) in two levels of 7.5% or 15% on unsaturated fatty acids (UFA) in milk fat and performances of high-yielding lactating cows. Twenty early lactating Holstein cows were used in a complete randomized design. Treatments included: 1) CON, control (without sunflower oil seed). 2) LS-UT, 7.5% raw sunflower oil seed. 3) LS-HT, 7.5% heat-treated sunflower oil seed. 4) HS-UT, 15% raw sunflower oil seed. 5) HS-HT, 15% heat-treated sunflower oil seed. Experimental period lasted for 4 wk. Supplementation with 7.5% raw sunflower seed (LS-UT) tended to decrease milk yield, with 28.37 kg/d compared with the control (34.75 kg/d). Milk fat percentage was increased with the HS-UT that obtained 3.71% compared with CON that was 3.39% (P>0.05). Milk protein percent was decreased by 15% level sunflower treatments with 3.18% whereas CON treatment is caused 3.40% protein. The cows fed added LS-HT produced milk with the highest content of total UFA with 32.59 g/100g of milk fat compared with the HS-UT with 23.59 g/100g of milk fat. Content of C18 UFA in milk fat increased from 21.68 in the HS-UT to 22.50, 23.98, 27.39 and 30.30 g/100g of fat from the cow fed HS-HT, CON, LS-UT and LS-HT treatments, respectively. C18:2 isomers of fatty acid in milk were greater by LS-HT supplementation with significant effect (P<0.05). Total of C18 UFA content was significantly higher in milk of animal fed added 7.5% heat-treated sunflower. In all, results showed that diet cow's supplementation with sunflower oil seed tended to reduce milk production of lactating cows but can improve C18 UFA content in milk fat. It seems that 7.5% heated sunflower oil seed can to be the optimal source to increase UFA production.

Key words: Sunflower seed, milk production, fatty acid profile


UTILIZAREA SEMINŢELOR DE FLOAREA SOARELUI ÎN RAŢIILE VACILOR DE LAPTE: EFECTE ASUPRA PROFILULUI DE ACIZI GRAŞI DIN LAPTE ŞI ASUPRA PERFORMANŢEI PRODUCTIVE

Mansoori Yarahmadi Hossein, Aghazadeh Ali, Nazeradl Kambiz

Rezumat
Obiectivul acestui studiu a fost investigarea efectelor generate de suplimentarea hranei cu seminte de floarea soarelui (brute sau tratate termic), în proportii de 7.5% sau 15% asupra acizilor grasi nesaturati (AGN) ai lipidelor din lapte si asupra performantelor vacilor de lapte înalt productive. Douazeci de vaci Holstein în lactatie timpurie au fost introduse într-o schema experimentala complet randomizata. Loturile au fost structurate astfel, în functie de gradul de utilizare a semintelor de floarea soarelui în hrana: 1) CON, control (fara seminte de floarea soarelui); 2) LS-UT, 7.5% adaos de seminte floarea soarelui neprelucrate termic; 3) LS-HT, 7.5% adaos de seminte floarea soarelui prelucrate termic; 4) HS-UT, 15% adaos de seminte floarea soarelui brute; 5) HS-HT, 15% adaos de seminte floarea soarelui prelucrate termic. Perioada experimentala a durat 4 saptamâni. Suplimentarea hranei cu 7.5% seminte floarea soarelui brute (LS-UT) a condus la o descrestere a productiei de lapte, pâna la valoarea de 28.37 kg/zi, comparativ cu lotul de control (34.75 kg/zi). Procentul de grasime din lapte a crescut în cazul ratiei HS-UT, obtinându-se un nivel de 3.71%, comparativ cu lotul CON, la care s-au înregistrat 3.39% (P>0.05). Procentul de proteine din lapte a descrescut în cazul adaosurilor de 15% seminte de floarea soarelui, pâna la 3.18% în timp ce, la lotul CON, acelasi parametru a atins 3.40%. Dieta de tip LS-HT a condus la obtinerea de lapte cu continuturi totale de AGN de 32.59 g/100g grasime, comparativ cu dieta de tip HS-UT, respectiv 23.59 g/100g grasime. Continutul de AGN C18 din lapte a crescut de la 21.68 g/100 g în cazul hranei de tip HS-UT, pâna la 22.50, 23.98, 27.39 si 30.30 g/100g grasime, în cazul laptelui produs de vacile hranite cu versiunile de nutret HS-HT, CON, LS-UT si LS-HT. Izomerii acidului gras C18:2 din lapte au fost identificati în cantitate mai mare în cazul utilizarii hranei de tip LS-HT, efectul generat fiind semnificativ (P<0.05). Continutul total de AGN C18 a fost semnificativ mai mare în laptele animalelor hranite cu ratie suplimentata cu 7,5% seminte de floarea soarelui tratate termic. Per ansamblu, s-a observat ca suplimentarea hranei vacilor de lapte cu seminte de floarea soarelui a indus reducerea productiei cantitative de lapte, dar a îmbunatatit participarea AGN C18 în grasimea din lapte. S-ar parea ca rata de includere de 7.5% seminte de floarea soarelui tratate termic reprezinta modul optim de a creste excretia de AGN.

Cuvinte cheie: seminte de floarea soarelui, productie de lapte, profilul acizilor grasi