M. Stavarache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
RESEARCH ON THE INFLUENCE OF INOCULATION AND FERTILIZATION ON THE ALFALFA (MEDICAGO SATIVA L.), IN FIRST YEAR OF VEGETATION, UNDER CONDITIONS OF MOLDAVIAN FOREST STEPPE

M. Stavarache, I. Muntianu, V. Vîntu, C. Samuil, C.I. Popovici

Abstract
The research conducted during March-October 2010, on the Ezareni farm, under the climatic condition of Moldavian forest steppe, analyzed in the first year of alfalfa crop, the influence of seed inoculation with symbiotic bacteria Rhizobium meliloti Dangeard and fertilization, on the number of shoots • m-2, plant height dynamics, the leaves/stems ratio and dry matter production (DM). The results registered over three cuts showed that under local climatic conditions, the number of shoots • m-2 fluctuated between 704-989 shoots • m-2, plant height at the moment of harvesting was on average 45.6 cm at the fist cut, 68.5 cm at the second cut and 27.1 cm at the third cut. The leaves/stems ratio was 50.31/49.69 at the first cut, 44.23/55.77 at the second cut and 63.68/36.32 at the third cut. Total DM yields ranged from 5.04 to 7.75 Mg • ha-1. Data obtained showed that seed inoculation had a unsignificant influence on the studied indicators. Fertilization influenced positively the height of plants and dry matter production, negatively the leaves/stems ratio and did not have a significant influence on the number of shoots • m-2. First cut represented 37.6% of the total DM, the second cut was 48.4%, and the third cut 14.0%.

Key words: alfalfa, inoculation, fertilization, productivity


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA BACTERIZĂRII ŞI FERTILIZĂRII ASUPRA CULTURII DE LUCERNĂ (MEDICAGO SATIVA L.), ÎN PRIMUL AN DE VEGETAŢIE, ÎN CONDIŢIILE DIN SILVOSTEPA MOLDOVEI

M. Stavarache, I. Muntianu, V. Vîntu, C. Samuil, C.I. Popovici

Rezumat
În cadrul cercetarilor efectuate în perioada martie-octombrie 2010, în cadrul Fermei Ezareni, au fost analizate la lucerna din anul I de cultura, influenta inocularii semintelor cu bacteria de simbioza Rhizobium meliloti Dangeard si a fertilizarii, asupra numarului de lastari/m2, dinamicii înaltimii plantelor, raportului frunze/tulpini si a productiei de substanta uscata (S.U.). Rezultatele obtinute au aratat ca, în conditiile experimentate, numarul de lastari/m2 a oscilat, la cele trei coase, între 704-989, înaltimea plantelor în momentul recoltarii a avut, în medie, 45,6 cm la coasa I, 68,5 cm la coasa a II-a, 27,1 cm la coasa a III-a, raportul frunze/tulpini a fost de 50,31/49,69 la coasa I, 44,23/55,77 la coasa a II-a, 63,68/36,32 la coasa a III-a, iar productiile totale de S.U. au fost cuprinse între 5,04-7,75 t/ha. Din sinteza datelor obtinute rezulta ca, inocularea semintelor a avut o influenta nesemnificativa asupra indicatorilor urmariti; Fertilizarea a influentat pozitiv înaltimea plantelor si productia de substanta uscata, negativ raportul frunze/tulpini si nu a avut o influenta semnificativa asupra numarului de lastari/m2. Coasa I a reprezentat 37,6% din productia totala de S.U., coasa a II-a a reprezentat 48,4%, iar coasa a III-a 14%.

Cuvinte cheie: lucerna, bacterizare, fertilizare, productivitate