M.T. Coadă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE INFLUENCE UPON THE VARIATION OF THE MAIN PHYSICAL-CHEMICAL WATER PARAMETERS UPON THE BREEDING OF THE SPECIES POLYODON SPATHULA IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

M.T. Coadă, N. Patriche, Săndiţa Ion (Plăcintă), V. Cristea, Adina Popescu, Elena Bocioc

Abstract
The experiments carried out regarding the topic "Research concerning the evaluation of the technological plasticity of the species Polyodon spathula (Walbaum, 1792) in a recirculating aquaculture system" are among national priorities concerning the development technology in the condition of recirculating aquaculture system. The purpose of this paper is to monitor the main physical-chemical parameters of water which can modify the metabolic processes of the culture biomass.
The experiment was carried out as a pilot programme in the "Recirculating aquaculture system engineering" Laboratory, within the Aquaculture, Environmental Sciences and Cadastre Department. The value of main physical-chemical parameters of the quality of water, both when water is introduced and evacuated out of the breeding system, which fit into the optimum limits for the breeding of sturgeons.

Key words: polyodon, recirculating system, physical-chemical parameters


EFECTELE VARIAŢIEI PRINCIPALILOR PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI APEI DINTR-UN SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ ASUPRA CREŞTERII SPECIEI POLYODON SPATHULA

M.T. Coadă, N. Patriche, Săndiţa Ion (Plăcintă), V. Cristea, Adina Popescu, Elena Bocioc

Rezumat
Efectuarea de experimente în aria tematica "Cercetari privind evaluarea plasticitatii tehnologice a speciei Polyodon spathula (Walbaum, 1792) în conditiile unui sistem recirculant de acvacultura industriala" se încadreaza în prioritatile nationale privind dezvoltarea unor tehnologii de crestere a speciei în conditiile unui sistem recirculant. Scopul acestei lucrari are ca obiectiv monitorizarea principalilor parametrii fizico-chimici ai apei care pot induce modificari asupra proceselor metabolice a biomasei de cultura.
Experimentul s-a efectuat în conditiile unui sistem pilot amenajat în cadrul laboratorului de "Ingineria sistemelor recirculante de acvacultura" a catedrei de Acvacultura, Stiinta Mediului, Cadastru. Valorile medii ale principalilor parametrii fizico-chimici de calitate a apei, atât la alimentarea cât si la evacuarea apei din sistemul de crestere, se încadreaza în limitele optime pentru cresterea sturionilor.

Cuvinte cheie: polyodon, sitem recirculant, parametrii fizico-chimci