Kurnani Tubagus Benito Achmad

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE USE OF RUMEN LIQUID AND Saccharomyces cerevisiae AS ACTIVATORS IN BIOGAS PRODUCTION FROM FRESH MARKET GARBAGE

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Syukron Abdul Gani, Sunardi Sunarto, Indrani Hamidah

Abstract
The purpose of the study was to know the effect of rumen liquid and Saccharomyces cerevisiae as fermentation activator on the quantity of produced biogas from fresh market garbage; also the quantity as well as quality of biogas, slurry and sludge resulted from semi pilot project of the biogas production, as well as the economic feasibility of the process. This 4 x 3 factorial patterns experiment was done based on completely randomized design. The first factor was dosage of rumen liquid: 2,5%, 5%, 7,5% and 10% (v/w), while the second factor was dosage of S.cerevisiae: 0 gr/kg, 2 gr/kg and 4 gr/kg of garbage. The experiment was done in triplicate. The economic feasibility of the process analyzed based on B/C ratio and BEP of the semi pilot project of the process. The result indicated that the mixture of 5% of rumen liquid and 4 gr S.serevisiae/kg of garbage provide the highest biogas production, followed by 5% of rumen liquid and 2 gr S. cerevisiae/kg of garbage, namely: 8.7 l/kg and 7.8 l/kg of garbage respectively. The biogas has good quality because it contains 60-63% of methane. Concerning its quality, the sludge produced are potential to be use as organic fertilizer. The results also indicated that the biogas production process is economically feasible.

Key words: rumen liquid, Saccharomyces cerevisiae, fresh market garbage, biogas, economic feasibility


UTILIZAREA DE LICHID RUMINAL ŞI DE DROJDII Saccharomyces cerevisiae CA ACTIVATORI ÎN PRODUCŢIA DE BIOGAZ PE BAZĂ DE DEŞEURI ORGANICE DIN PIEŢELE AGROALIMENTARE

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Syukron Abdul Gani, Sunardi Sunarto, Indrani Hamidah

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost de a cunoaste efectul generat de utilizarea amestecului format din lichid ruminal si drojdii Saccharomyces cerevisiae ca activator de fermentatie asupra cantitatii si calitatii biogazului, fazei lichide si a namolului produse pe baza reziduurilor provenite din pietele agroalimentare si asupra fezabilitatii economice a întregului proces. S-a folosit un design experimental complet randomizat în model 4 x 3. Primul factor experimental a constat în dozarea lichidului ruminal: 2,5%, 5%, 7,5% si 10% (v/w), în timp ce al doilea factor a constat în dozajul drojdiilor S. cerevisiae: 0 gr/kg, 2 gr/kg si 4 gr/kg reziduuri. Experimentul a fost replicat de 3 ori. Fezabilitatea economica a procesului a fost analizata prin prisma raportului venituri/cheltuieli si a pragului de rentabilitate a procesului. Rezultatele au indicat ca amestecul de 5% lichid ruminal si 4 4 g S.serevisiae/kg of reziduuri a generat productia cea mai ridicata de biogaz, urmatorul loc fiind ocupat de amestecul 5% lichid ruminal si 2 g S. cerevisiae/kg reziduuri, rezultând în fin al 8.7 l/kg, respectiv 7.8 l/kg. Biogazul a avut calitate superioara, deoarece contine 60-63% metan. Referitor la calitatea deseurilor rezultate, a reiesit ca tulbureala poate fi utilizata cu succes ca fertilizant organic. Rezultatele au indicat, de asemenea, ca procesul de producere a biogazului este fezabil din punct de vedere economic.

Cuvinte cheie: lichid ruminal, Saccharomyces cerevisiae, reziduuri piete agroalimentare, biogaz, fezabilitate economica