Ionica (Bancu) Enache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE INFLUENCE OF GENETIC VARIABILITY ON THE GROWTH PERFORMANCE OF COMMON CARP IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Ionica (Bancu) Enache, V. Cristea, Lorena Dediu, T. Ionescu, Corina (Badalan) Sion, Georgiana Petronela (Sandu) Călin, L. Oprea, Daniela Cristina Gheorghe

Abstract
The paper is presenting some aspects regarding the influence of size on the breeding of 14-month common carp, in a recirculating aquaculture system. The experiment lasted 38 days, in four breeding units of 500 liters in volume each. Four types of variants were compared: V1-with a stocking density of 443 fish and a body weight of 44,45 g/fish (initial biomass of 39,38 kg/m3); V2- with a stocking density of 307 fish and a body weight of 63,85 g/fish (initial biomass of 39,21 kg/m3; V3- with a stocking density of 217 fish and a body weight of 89,98 g/fish (initial biomass of 39,05 kg/m3); V4- with a stocking density of 138 fish and a body weight of 141,5 g/fish (initial biomass of 39,05 kg/m3). The technological indicators that showed up at the end of the experiment revealed the following: the biomass gain in V1 was of 9,03 kg/m3, 9,67 kg/m3 in V2, 12,19 kg/m3 in V3, and 12,88 kg/m3 in V4; the specific growth rate (SGR) was of 0,54 g%/day (V1), 0,58 g%/day (V2), 0,71 g%/day (V3) and 0,75 g%/day (V4); the feed conversion ratio (FCR) was of 2,24 g pellets/g biomass gain (V1), 2,09 g pellets/g biomass gain (V2), 1,66 g pellets/g biomass gain (V3) and 1,57 g pellets/g biomass gain (V4). The research showed that common carp has a very good technological adaptability. The best growth performance was achieved in the variant with a smaller stocking density and a higher fish size.

Key words: common carp, size, RAS


INFLUENŢA VARIABILITĂŢII GENETICE ASUPRA PERFORMANŢEI CREŞTERII PUIETULUI DE CRAP ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ INDUSTRIALĂ

Ionica (Bancu) Enache, V. Cristea, Lorena Dediu, T. Ionescu, Corina (Badalan) Sion, Georgiana Petronela (Sandu) Călin, L. Oprea, Daniela Cristina Gheorghe

Rezumat
In lucrare sunt prezentate aspecte privind influenta taliei asupra performantei cresterii puietului de crap (Cyprinus carpio), in vârsta de 14 luni, intr-un sistem recirculant de acvacultura industriala (RAS). Experimentul s-a desfasurat pe o perioada de 38 de zile in patru unitati de crestere cu capacitatea de 500 litri, din cadrul sistemului recirculant pilot al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati. S-au comparat patru variante experimentale: V1-cu densitatea de stocare de 443 exemplare cu masa medie de 44,45 g/exemplar (39,38 kg/m3); V2-cu densitatea de stocare de 307 exemplare cu masa medie de 63,85 g/exemplar (39,21 kg/m3); V3- cu densitatea de stocare de 217 exemplare cu masa medie de 89,98 g/exemplar (39,05 kg/m3) si V4- cu densitatea de stocare de 138 exemplare cu masa medie de 141,5 g/exemplar (39,05 kg/m3). Indicatorii tehnologici rezultati la sfârsitul experimentului au avut urmatoarele valori: sporul de biomasa a fost de 9,03 kg/m3 (in V1), 9,67 kg/m3 (în V2), 12,19 kg/m3 (în V3) si de 12,88 kg/m3 (in V4); rata cresterii specifice (SGR) a fost de 0,54 g%/zi (in V1), 0,58 g%/zi (in V2), 0,71 g%/zi (in V3) si de 0,75 g%/zi (in V4); factorul de conversie a hranei (FCR) a fost de 2,24 g furaj/g spor biomasa (in V1), 2,09 g furaj/g spor biomasa (in V2), 1,66 g furaj/g spor biomasa (in V3) si 1,57 g furaj/g spor biomasa (in V4). Cercetarile efectuate au aratat ca specia crap are o plasticitate tehnologica remarcabila. Cea mai buna performanta a cresterii s-a inregistrat in varianta in care, la inceputul experimentului, talia pestilor a fost mai mare.

Cuvinte cheie: crap, talie, RAS