I. Tripon

RESEARCHES ON FEEDING AND RUMINATION BEHAVIOR IN SIX MONTHS OF AGE ROMANIAN BLACK AND WHITE CALVES

I. Tripon, M. Bura, S. Acatincăi, L.T. Cziszter, D. Gavojdian, Simona Baul, A.I. Bognar, G.G. Răducan

Abstract
The aim of this paper was to measure the main aspects that characterize the feeding and rumination behavior of six months old calves from Romanian Black and White breed. During the experiments the following feeding and rumination behavior aspects were determined: number of feeding periods, the length of feeding periods, number of ruminating periods, and the length of rumination periods. Data was computed using ANOVA/MANOVA. Results showed that calves spent feeding, on average, 212 minutes in the morning, representing 44% of that time period, 175 minutes in the afternoon, respectively 37% of the 8-hour time frame and only 55 minutes during the night (12%). Calves ruminate, on average, more during the night (226 minutes) compared with morning and afternoon (104 and 135 minutes, respectively). The length of a rumination period was between 27 minutes in the morning and 38 minutes during the night. When treated together the length of feeding and rumination behavior had very closed values. Calves spent feeding and ruminating 316 minutes in the morning, 310 minutes in the afternoon and 281 minutes during the night. The total length of feeding and rumination behavior was 907 minutes representing 63% of a day. Calves fed themselves during 11 periods a day and ruminated during 14 periods.

Key words: calves, feeding behavior, rumination behavior, Romanian Black and White breed


CERCETĂRI ASUPRA COMPORTAMENTELOR DE FURAJARE ŞI RUMEGARE LA TINERETUL TAURIN DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ ÎN VÂRSTĂ DE 6 LUNI

I. Tripon, M. Bura, S. Acatincăi, L.T. Cziszter, D. Gavojdian, Simona Baul, A.I. Bognar, G.G. Răducan

Rezumat
Aceasta lucrare are drept scop determinarea principalelor aspecte care caracterizeaza comportamentul de hranire si de rumegare la tineretul taurin de rasa Baltata cu negru româneasca în vârsta de 6 luni. Pe parcursul desfasurarii experimentelor urmatoarele aspecte comportamentale au fost urmarite: numarul perioadelor de furajare, lungimea acestor perioade, numarul si durata reprizelor de rumegare. Datele au fost procesate si interpretate statistic cu ajutorul ANOVA/MANOVA. Rezultatele obtinute au aratat ca viteii s-au furajat în medie 212 minute dimineata, reprezentând 44% din timp, 175 minute dupa-masa respectiv 37% din timpul acelei perioade si doar 55 minute pe timpul noptii (12%). Viteii au rumegat în medie mai mult pe parcursul noptii (226 minute) comparativ cu dimineata si dupa-masa (104 si 135 minute). Lungimea unei reprize de rumegare a fost, în medie, între 27 de minute dimineata si 38 minute noaptea. Atunci când au fost interpretate împreuna comportamentele de furajare si rumegare au avut valori apropiate în cele trei intervale ale zilei. Viteii s-au furajat si au rumegat 316 minute dimineata, 310 minute dupa-masa si 281 minute noaptea. Durata totala a comportamentelor de furajare si rumegare a fost de 907 minute reprezentând 63% din durata unei zile. Viteii s-au furajat pe parcursul a 11 reprize pe zi si au rumegat furajele pe parcursul a 14 reprize.

Cuvinte cheie: vitei, comportament de furajare, comportament de rumegare, Baltata cu negru româneasca