Heni Siti Mainah

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
CHANGE OF BLOOD AMMONIA LEVEL AND EFFICIENCY OF NITROGEN UTILIZATION IN PRIANGAN LAMBS DUE TO KLINOPTILOLIT ADDITION IN RATION

Heni Siti Mainah, Lovita Adriani

Abstract
This research was conducted on twenty female Lambs 7- months old, ranging from 13 - 16 kg to explore change of Blood Ammonia Level and Efficiency of Nitrogen Utilization. The research used a Completely Randomized Design with four treatments (doses of Klinoptiloli 2%,4%,6% and 8% of concentrate) and four replication. At the end of trial, blood samples were taken from Jugularis vein of all lambs with six intervals (1, 2, 3, 4, 6, 8 hours) after feeding. The result indicated that addition of Klinoptilolit in ration significantly decreased blood ammonia level (from 0.33 mg/100 ml to 0.09 mg/100 ml) and significantly increased efficiency of nitrogen utilization (from 6.3% to 14.9%). The optimum dose of Klinoptilolit was 6%.

Key words: Blood Ammonia Level, Efficiency of Nitrogen Utilization, Klinoptilolit, Priangan Lambs


MODIFICĂRI ALE NIVELULUI AMONIACAL DIN SÂNGE ŞI EFICIENŢA UTILIZĂRII AZOTULUI LA MIEII PRIAGNAN, CA URMARE A ADAOSULUI DE KLINOPTILOLIT ÎN HRANĂ

Heni Siti Mainah, Lovita Adriani

Rezumat
Cercetarea a fost realizata prin utilizarea a 20 de mioare în vârsta de 7 luni, cu greutati coprorale în intervalul 13 - 16 kg, cu scopul de a investiga modificarile nivelului amoniacal din sânge si eficienta utilizarii azotului. Experimentul s-a organizat pe baza unui Design Complet Randomizat ce a inclus 4 tratamente (doze de includere a produsului Klinoptiloli de 2%, 4%, 6% si 8% în nutretul concentrat), cu 4 repetitii. La încehierea perioadei experimentale s-au prelevat probe de sânge de la nivelul venei jugulare a mioarelor, la intervale d etimp diferite, consecutiv furajarii (1, 2, 3, 4, 6, 8 ore). Rezultatele au indicat ca includerea produsului Klinoptilolit în hrana a scazut seminficativ nivelul amoniacal seric (de la 0.33 mg/100 ml pâna la 0.09 mg/100 ml) si a crescut semnificativ eficienta utilizarii azotului (de la 6.3% la 14.9%). Doza optima de utilizare a produsului Klinoptilolit a fost de 6%.

Cuvinte cheie: nivel amoniacal seric, eficienta utilizarii azotului, Klinoptilolit, miei Priangan