Heni Indrijani

USED OF TEST DAY RECORDS FOR GENETIC EVALUATION OF HOLSTEIN IN INDONESIA

Heni Indrijani, Asep Anang, Jan Alex Siwi

Abstract
This research addressed to study the use of test day records for genetic evaluation of dairy cattle at Indonesia. Total of 6698 records from first lactation and 5504 records from second lactation, resulted from 1293 dams and 69 bulls were evaluated. The results indicated that estimates of heritability ranged from 0.06 to 0.41. Genetic merit can be raised by mass selection. Based on the correlation of breeding values among test day records. Selection of animals at Taurus Dairy Farm can be conducted based on full test day records of first lactation plus one test day record in the second lactation, whereas selection for bull is extended into second test day in the second lactation, but selection of animals at BPPT Cikole Lembang can be conducted based on full test day records of first lactation plus six test day record in the second lactation, whereas selection for bull is extended into eigth test day in the second lactation. It conclude that the best model to estimate breeding value was fixed regression test day model (FRTDM) because the evaluation can be conducted simultaneously on the same day although the level of lactation among dairy cows was different.

Key words: dairy cattle, test day, heritability, breeding value, fixed regression


UTILIZAREA PERFORMANŢEI LACTANTE ZILNICE ÎN EVALUAREA GENETICĂ A RASEI HOLSTEIN ÎN INDONEZIA

Heni Indrijani, Asep Anang, Jan Alex Siwi

Rezumat
Cercetarile s-au axat pe utilizarea testarii zilnice pentru productia de lapte în cadrul evaluarii genetice a vacilor de lapte din Indonezia. S-au evaluat 6698 înregistrari din lactatia I si 5504 înregistrari din lactatia a II-a, provenite de la 1293 vaci de reproductie, respectiv de la 69 tauri. Rezultatele au indicat valori estimate ale heritabilitatii în intervalul 0,06 – 0,41. Progresul genetic poate fi îmbunatatit prin selectie de masa, pe baza corelatiilor pentru valoarea de ameliorare, reiesita din testarea zilnica. Selectia animalelor în cadrul Taurus Dairy Farm poate fi realizata pe baza înregistrarilor din lactatia I, plus o testare din lactatia a II-a, în timp ce selectia taurilor trebuie extinsa la un al doilea test zilnic din lactatia a II-a. Selectia animalelor din BPPT Cikole Lembang poate fi realizata pe baza tuturor testelor zilnice de productie din lactatia I, plus 6 testari pentru femele si 8 testari pentru masculi, pe parcursul lactatiei a II-a. Rezulta ca cel mai bun model de estimare a valorii de ameliorare este testul de regresie statica (FRTDM), deoarece evaluarea poate fi realizata simultan în aceeasi zi, cu toate ca nivelul lactatiei este diferit în cadrul populatiei de vaci de lapte.

Cuvinte cheie: vaci de lapte, testare zilnica, heritabilitate, valoare de ameliorare, regresie fixa