Gabriela Dumitru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
MORPHOSTRUCTURAL AND MICROMETRIC ASPECTS OF DIGESTIVE TUBE IN CULTURE CYPRINID SPECIES

Gabriela Dumitru, Elena Ciornea, C. Misăilă

Abstract
The researches had advanced the study of some morphostructurals and micrometrics aspects at the level of different regions of digestive tube (anterior post-oesophagus intestine, anterior distal intestine, medium and posterior intestine), as correlated with both age and main type of food for the species under study. To effectuate the study were sacrificed each five individuals of bighead carp (Aristichthys nobilis) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) of different ages (one summer-old, and, respectively, four summer-old), the fragments of epithelial tissues being then processed through histological technique methods. Morphologically, it was observed that both on bighead carp and on silver carp, because of stomach default, the oespohagus is too short and goes directly into the intestine being difficult to delimitate them, being presented as a short tube, extensible, who's walls are made of striated muscles. Whereas the oespohagus is a segment of passing it wasn't taken into account in our histological researches. On the base of the observations made at the microscope, can be affirmed that, in general, there are little structural differences at the digestive tube level in the segments taken into study, those consisting in the first place in the much more numerous presence of lymphoidal infiltrations and lymphatic nodules at the bighead carp comparatively with the silver carp.

Key words: digestive tube, bighead carp, silver carp, lymphatic follicle


ASPECTE MORFOSTRUCTURALE ŞI MICROMETRICE ALE TUBULUI DIGESTIV LA SPECII DE CIPRINIDE DE CULTURĂ

Gabriela Dumitru, Elena Ciornea, C. Misăilă

Rezumat
Cercetarile si-au propus studiul unor aspecte morfostructurale si micrometrice la nivelul diferitelor regiuni ale tubului digestiv (intestin anterior postesofagian, intestin anterior distal, intestin mediu si intestin posterior), aspecte care au fost corelate cu vârsta si cu tipul predominant de hrana a speciei luate în studiu. Pentru efectuarea studiului au fost sacrificate câte cinci exemplare de novac (Aristichthys nobilis) si sânger (Hypophthalmichthys molitrix) de vârste diferite (o vara si, respectiv, patru veri), fragmentele de tesut fiind apoi prelucrate prin metode de tehnica histologica. Din punct de vedere morfologic, s-a observat ca atât la novac cât si la sânger, datorita lipsei stomacului, esofagul este foarte scurt si patrunde direct în intestin fiind greu de delimitat de acesta, prezentându-se sub forma unui tub scurt, extensibil, ai carui pereti sunt alcatuiti din muschi striati. Întrucât esofagul este un segment de trecere nu s-a luat în considerare în cercetarile noastre histologice. Pe baza observatiilor realizate la microscop, se poate afirma ca, în general, exista putine diferentieri structurale la nivelul tractusului digestiv în segmentele luate în studiu, acestea constând în principal în prezenta mult mai numeroasa a infiltratiilor limfoidale si a nodulilor limfatici la novac comparativ cu sângerul.

Cuvinte cheie: tub digestiv, novac, sânger, folic limfatic