Elena Ciornea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
STUDIES ON THE ACTIVITY OF SOME PEPTID-HYDROLASES AT SILVER CARP, BIGHEAD CARP AND GRASS CARP

Elena Ciornea, Gabriela Dumitru

Abstract
The digestion is a biochemical and mechanical complex process which takes place at digestive tube level, by way of which the ingested brute nourishment are transformed in substances more simple, easily to absorb. Within our study we've proposed to determinate the activity of pepsin and trypsin from the medium intestine's level at five representatives belonging to Hypophthalmichthys molitrix (silver carp), Aristichthys nobilis (bighead carp) and Ctenopharyngodon idella (grass carp) of two summer-old. The proteinasic activity was evaluated through the dosage of hydrolysis products of substratum under the action of these enzymes (hemoglobin for pepsin and casein in the case of trypsin) with the help of Folin-Ciocalteu reactive through colorimetric method. The analysis of obtained results underlines, on the one hand, major differences in what concerns the activity of the two enzymes implicated in the proteins metabolism, the medium value of pepsin's activity being, in general, more inferior comparatively with the trypsin's level activity at all three culture cyprinid species taken into study, and on the other hand exist differences between species, the grass carp presenting an activity more diminishing in the case of both peptid-hydrolases.

Key words: pepsin, trypsin, culture cyprinids


STUDII ASUPRA ACTIVITĂŢII UNOR PEPTID-HIDROLAZE LA SÂNGER, NOVAC ŞI COSAŞ

Elena Ciornea, Gabriela Dumitru

Rezumat
Digestia este un proces biochimic si mecanic complex ce se desfasoara la nivelul tubului digestiv, în cursul caruia alimentele brute ingerate sunt transformate în substante mai simple, usor asimilabile. În cadrul studiului nostru ne-am propus sa determinam activitatea pepsinei si tripsinei de la nivelul intestinului mediu la câte cinci exemplare apartinând speciilor Hypophthalmichthys molitrix (sânger), Aristichthys nobilis (novac) si Ctenopharyngodon idella (cosas) în vârsta de doua veri. Activitatea proteinazica a fost evaluata prin dozarea produsilor de hidroliza a substratului sub actiunea acestor enzime (hemoglobina pentru pepsina si cazeina în cazul tripsinei) cu ajutorul reactivului Folin-Ciocalteu prin metoda colorimetrica. Analiza rezultatelor obtinute evidentiaza, pe de o parte, diferente majore în ceea ce priveste activitatea celor doua enzime implicate în metabolismul proteinelor, valoarea medie a activitatii pepsinei fiind, în general, mult inferioara fata de nivelul activitatii tripsinei la toate cele trei specii de ciprinide de cultura luate în studiu, iar pe de alta parte exista diferente între specii, cosasul prezentând activitate mai scazuta în cazul ambelor peptid-hidrolaze.

Cuvinte cheie: pepsina, tripsina, ciprinide de cultura