E. Murad

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
HEATING BROILER HOUSES WITH THERMIC ENERGY FROM BIOMASS

E. Murad, N. Lungu, Georgeta Haraga, C. Sima

Abstract
The paper analyzes an alternative to the heating of broiler houses with thermic energy produced thru thermo-chemical gasification of biomass available locally in cross-flow gasifier. Different types of heating installations will be studied using biomass from functional, energetic, automatic control as well as from economical and environmental point of view.
For the performance evaluation we have used a simulation program of the microclimate from the broiler houses on permanent layer CLIMPUI05, in which simulation modules of the thermal instalations with biomass were introduced. The comparation of the performances is made in a broiler house usually heated with hot air generators fed with diesel fuel.
The local biomass used in the process, having relatively low price, compete to the CO2 emission reducing, and to the development of productive activities that increase the employment of rural population, being integrated into the concept of sustainable development of agriculture.

Key words: broiler house, heating, biomass, gasification


INCĂLZIREA HALELOR DE CREŞTERE A PUILOR CU ENERGIE TERMICĂ DIN BIOMASĂ

E. Murad, N. Lungu, Georgeta Haraga, C. Sima

Rezumat
În lucrare se analizeaza încalzirea halelor izolate de crestere a puilor cu energie termica produsa prin gazeificarea termo-chimica a biomasei disponibile local în gazogeneratoare de tip cross-flow. Se studiaza variantele de instalatii de încalzire cu biomasa din punct de vedere functional, energetic, al conduceri automate, precum si din punct de vedere economic si ecologic.
Pentru evaluarea performantelor s-a elaborat un program de simulare a microclimatului din halele de crestere a puilor pe asternut permanent, denumit CLIMAPUI05, în care s-au introdus modulele de simulare a instalatiilor termice cu biomasa. Comparatia performantelor se face cu o hala încalzita uzual cu generatoare de aer cald alimentate cu motorina.
Utilizarea biomasei locale, cu pret relativ redus, concura la reducerea emisiei de CO2, precum si la dezvoltarea de activitati productive care cresc gradul de ocupare a populatiei din mediul rural, încadrând-se în conceptele de dezvoltare durabila a agriculturii.

Cuvinte cheie: broiler house, heating, biomass, gaseification