D. Dronca

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
THE APPRECIATION OF THE SPECIAL COMBINATIVE CAPACITY AT THREE RABBIT POPULATIONS FROM TIMIS COUNTY, FOR NESTS AVERAGE WEIGHT AND AVERAGE BODY MASS OF THE RABBITS AT TEH AGE OF 14 DAYS

D. Dronca, N. Păcală, I. Bencsik, M. Bura, C. Pascal, Mihaela Ivancia, Adela Marcu, Ada Cean, Daniela Tobă, Liliana Boca

Abstract
Non additive genetic component that is the base of a quantitative character has no predictability, this is the reason for which the present paper is proposing to appreciate the special combinatory capacity for nests average weight and average body mass of the rabbits at the age of 14 days, in a specific crossing scheme combining three rabbit breeds common in Timis county breeders New Zealand White, Large Chinchilla and Californian. The data obtained, statistically analyzed, proves a good special combinative capacity for this characters, for which reason this crossing scheme is recommended for producing meat individuals destined for slaughterhouses. This scheme provides an exploitation of the high fervency of the heterozygote at maternal forms and at the final hybrids.

Key words: special combinative capacity, crossing, hybrids


APRECIEREA CAPACITĂŢII COMBINATIVE SPECIALE LA TREI POPULAŢII DE IEPURI DE CASĂ DIN JUDEŢUL TIMIŞ, PENTRU MASA MEDIE A CUIBURILOR ŞI MASA CORPORALĂ MEDIE A PUILOR LA VÂRSTA DE 14 ZILE

D. Dronca, N. Păcală, I. Bencsik, M. Bura, C. Pascal, Mihaela Ivancia, Adela Marcu, Ada Cean, Daniela Tobă, Liliana Boca

Rezumat
Componenta genetica neaditiva care sta la baza unui caracter cantitativ nu are predictibilitate, motiv pentru care prezenta lucrare si-a propus sa aprecieze capacitatea combinativa speciala pentru masa medie a cuiburilor si masa corporala medie a puilor la vârsta de 14 zile, într-o anumita schema de încrucisare, la cele trei rase de iepuri de casa frecvent întâlnite în crescatoriile din judetul Timis, respectiv Neozeelandez alb, Chinchilla mare si Californian. Datele obtinute prelucrate statistic, demonstreaza o buna capacitate combinativa speciala pentru aceste caractere, motiv pentru care recomandam ca în structurile de productie pentru producerea efectivelor de carne destinate abatorizarii sa se practice acest tip de încrucisari, exploatând astfel frecventa crescuta a heterozigotiei atât la formele materne cât si la hibrizii terminali.

Cuvinte cheie: capacitate combinativa speciala, încrucisare, hibrizi