Cristina Gabriela Radu-Rusu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
IMPROVEMENT OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE EGGS PRODUCTION ISSUED FROM LAYING HENS, UNDER THERMAL STRESS CONDITIONS. A NUTRITIONAL APPROACH

Cristina Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, D. Simeanu, Aida Albu

Abstract
The present study aimed to evaluate the effects of sodium bicarbonate and ascorbic acid feeding utilization in fighting the undesired thermal stress effects onto the quality of the eggs produced by commercial hybrids at the end of the laying cycle. The trial was conducted at the Animal Husbandry Faculty's Experimental Farm in Iasi, Romania, during a period of 4 weeks. A total of 90 hens, 57 week old ISA Brown layers were allocated to a completely randomized experimental design with three treatments (C- Control group, L1+250 mg ascorbic acids, L2+1% sodium bicarbonate), with 30 birds each. Although the usage of feed additives generated supplemental feeding expenses, (+13.4% in L1 group, +10.4% in L2 group respectively), compared with C group, the beneficial effects induced by these additives on the quantitative and qualitative eggs production produced slightly higher revenues in experimental treatments than in the control one (0.14% in L1 group and +1.02% in L2 group).

Key words: sodium bicarbonate, ascorbic acid, thermal stress, laying hens performance


ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUCŢIEI CANTITATIVE ŞI CALITATIVE DE OUĂ PROVENITE DE LA GĂINI OUĂTOARE, CRESCUTE ÎN CONDIŢII DE STRESS TERMIC. O ABORDARE NUTRIŢIONALĂ

Cristina Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, D. Simeanu, Aida Albu

Rezumat
Experimentul a avut drept scop stabilirea efectelor utilizarii bicarbonatului de sodiu si acidului ascorbic în alimentatia gainilor ouatoare aflate la sfârsitului ciclului de ouat, asupra productiei de oua si calitatii acestora în conditii de stres termic. Cercetarile au fost organizate în Biobaza Facultatii de Zootehnie Iasi, România, pe o durata de 4 saptamâni. Un efectiv de 90 gaini, în vârsta de 57 saptamâni, hibrid ISA Brown au fost supuse unui protocol experimental randomizat cu 3 loturi (M, L1+250 mg acid ascorbic L2+1% bicarbonat de sodiu,), fiecare incluzând 30 pasari. Desi adaugarea aditivilor furajeri în hrana pasarilor studiate a determinat cheltuieli suplimentare cu furajarea (+13,4% la lotul L1, respective +10,4% în cazul lotului L2), în comparatie cu lotul C, efectele benefice exerciate de acesti aditivi asupra productiei cantitative si calitative de oua, au generat un profit usor superior la loturile experimentale fata de lotul de control (+0,14% pentru lotul L1 si 1,02% pentru lotul L2).

Cuvinte cheie: bicarbonate de sodiu, acid ascorbic, stres termic, performante gaini ouatoare