Carmen Georgeta Nicolae

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
STUDY ON THE IMPACT OF FISHERY ACTIVITIES ON THE MARINE NATURA 2000 SITES

Carmen Georgeta Nicolae, Tania Zaharia, V. Maximov, D. Micu, V. Niţă, Şt. Diaconescu, Dana Popa, R.A. Popa

Abstract
The current Common Fisheries Policy allows better integration of the requirements of environmental protection into fisheries management. This directly contributes to the achievement "Birds" Directive and "Habitats", too. Moreover, it provides a system of marine habitats and species protection from the harmful effects of fishing, even in cases where the provisions of Natura 2000 does not apply. In the fish, along the Romanian coast, there are several companies who use motor boats and other fishing equipment. Also, beyond 20 m isobaths activates fishing vessels B-410, Baltica and T.C.M.N. Of the 28 fishing points, 18 would write their activities inside SCIs and all are located inside the only marine SPA, SPA0076. Of the total registered boats, about 64% operating within marine Natura 2000 sites. Data from control and monitoring programs should allow recognition of the conservation status of species and habitats present in sites. Conservation measures to be instituted in marine sites will be aimed at maintaining or restoring species and habitat, which has been designated at a favorable conservation status.

Key words: conservation, fishing, marine sites, Natura 2000


STUDIU PRIVIND IMPACTUL ACTIVITĂŢII PESCĂREŞTI ASUPRA SITURILOR MARINE NATURA 2000

Carmen Georgeta Nicolae, Tania Zaharia, V. Maximov, D. Micu, V. Niţă, Şt. Diaconescu, Dana Popa, R.A. Popa

Rezumat
Politica actuala comuna în domeniul pescuitului permite o mai buna integrare a cerintelor în materie de protectie a mediului în gestionarea pescuitului. Aceasta contribuie, astfel, în mod direct la atingerea obiectivelor ambelor Directive "Pasari" si "Habitate". Mai mult decât atât, aceasta prevede un sistem de protectie a habitatelor si speciilor marine de efectele daunatoare ale activitatilor de pescuit, chiar si în cazurile în care dispozitiile Natura 2000 nu se aplica. In sectorul pescaresc, de-a lungul litoralului românesc, functioneaza o serie de societati comerciale care utilizeaza barci cu motor si diferite echipamente de pescuit. De asemenea, dincolo de izobata de 20 m isi desfasoara activitatea navele de pescuit tip B-410, Baltica si T.C.M.N. Din cele 28 de puncte pescaresti, 18 isi desfasoara activitatea în interiorul SCIs si toate sunt amplasate în interiorul singurului SPA marin, SPA0076. Din totalul barcilor înregistrate, cca 64% opereaza în interiorul siturilor marine Natura 2000. Datele furnizate de programele de control si de monitorizare ar trebui sa permita identifcarea stadiului de conservare a speciilor si a habitatelor prezente în situri. Masurile de conservare care urmeaza a fi instituite în siturile marine vor avea ca scop întretinerea sau readucerea speciilor si a habitatului, pentru care a fost desemnat situl, la un stadiu corespunzator de conservare.

Cuvinte cheie: conservare, Natura 2000, pescuit, situri marine