A. Bognar

LONGEVITY AND MILK PRODUCTION ECONOMICS IN ROMANIAN BLACK AND WHITE COWS REARED IN THE SOUTH-WESTERN ROMANIA

A. Bognar, L.T. Cziszter, S. Acatincăi, I. Tripon, D. Gavojdian, Simona Baul, Silvia Erina

Abstract
The aim of the paper was to quantify the longevity and milk production economics of a Romanian Black and White cow population from Timis (TM) and Caras-Severin (CS) counties. A number of 625 cows from TM and 62 cows from CS that finished their productive life by 01.01.2007 were studied. Life length, from birth to cull, was 6 years 11 months and 10 days in TM, being by 2 years and 26 days shorter than in CS (9 years and 6 days, p<0.001). Exploitation length, from first calving to cull, was 4 years 1 month and 11 day in TM and 3 years 8 months and 15 days in CS. Exploitation index, exploitation length and life length ratio, was 0.58 in TM and 0.42 in CS (p<0.001), at an equal number of lactations of 3.09 and 3.03, respectively. At a similar number of days of lactation per life, of 1075.43 and 1048.03 days, respectively (p>0.05), cows from TM produced a higher milk yield than cows in CS (16461.1 kg vs. 14173.29 kg, p<0.05). Milk yield per day of life and per day of lactation were significantly higher (p<0.001) in TM than in CS (6.35 kg and 15.07 kg vs. 4.42 kg and 13.65 kg, respectively). Per day of exploitation, the milk yield produced by cows from the two counties was similar (10.94 kg vs. 10.71 kg, p>0.05). In conclusion, the milk production economics was higher in cows from TM than for cows from CS.

Key words: longevity, economics, dairy cows, milk, Romanian Black and White


LONGEVITATEA ŞI ECONOMICITATEA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA VACILE DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMĀNEASCĂ CRESCUTE ÎN SUD-VESTUL ŢĂRII

A. Bognar, L.T. Cziszter, S. Acatincăi, I. Tripon, D. Gavojdian, Simona Baul, Silvia Erina

Rezumat
Scopul lucrarii a fost acela de a evalua longevitatea īn exploatare si economicitatea pentru productia de lapte a unei populatii de vaci din rasa Baltata cu negru romāneasca din judetele Timis si Caras-Severin. Pentru aceasta s-au studiat 625 de vaci din TM si 62 de vaci din CS care si-au īncheiat viata productiva pāna la data de 01.01.2007. Durata vietii, de la nasterea vacii pāna la iesirea din efectiv, a fost de 6 ani 11 luni si 10 zile la vacile din TM, fiind cu 2 ani si 26 de zile mai scurta decāt la vacile din CS (9 ani si 6 zile). Durata exploatarii, de la prima fatare pāna la reforma, a fost de 4 ani 1 luna si 11 zile īn TM si de 3 ani 8 luni si 15 zile īn CS. Indicele de exploatare, raportul īntre durata exploatarii si durata vietii, a fost de 0,58 la vacile din TM si 0,42 la cele din CS, la un numar egal de lactatii, de 3,09 si respectiv 3,03. La un numar similar de zile de lactatie pe viata, de 1075,43 si respectiv 1048,03 zile, vacile din TM au produs o cantitate mai mare de lapte comparativ cu cele din CS (16461,1 kg fata de 14173,29 kg). Cantitatea de lapte pe zi de viata si pe zi de lactatie a fost semnificativ mai mare la vacile din TM decāt la cele din CS (6,35 kg si 15,07 kg fata de 4,42 kg si 13,65 kg). Pe zi de exploatare cantitatea de lapte produsa de vacile din cele doua judete a fost similara (10,94 kg fata de 10,71 kg). Īn concluzie, economicitatea pentru productia de lapte a vacilor din TM a fost mai buna decāt cea a vacilor din CS.

Cuvinte cheie: longevitate, economicitate, vaci, lapte, Baltata cu negru romāneasca