Vera Granaci

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF ANTIOXIDANTS ON SPAWN FERTILIZATION AND EARLY EMBRYOGENESIS IN CARP

Vera Granaci, Alisa Morari- Pirlog

Abstract
The influence of antioxidants FH2 and FH3 on the biological integrity of the conserved by refrigeration (0 - 4°C) Cyprinus carpio semen material was studied. The addition of antioxidants in the milieu contributed to the increase of the frozen spermatozoids survival longevity with 33.33%, fecundity ability with 13.42% (in case of FH2), respectively with 10.39% (in situation of FH3), while early embryogenesis with 3.56% and 2.34%, respectively given with control variant.

Key words: antioxidants, fish semen material, biological integrity, conservation, refrigeration


INFLUENŢA ANTIOXIDANŢILOR ASUPRA FERTILIZĂRII ICRELOR ŞI EMBRIOGENEZEI TIMPURII LA CRAP

Vera Granaci, Alisa Morari- Pirlog

Rezumat
Influenta antioxidantilor FH2 si FH3 asupra integritatii biologice a laptilor de Cyprinus carpio conservati prin refrigerare (0 - 4°C) a fost investigata în acest studiul. Adaosul de antioxidanti în mediul de conservare a contribuit la prelungirea longevitatii spermatozoizilor congelati cu 33,33%, la cresterea capacitatii fecundante cu 13,42% (în cazul FH2) si cu 10,39% (în cazul FH3), respective la îmbunatatirea embriogenezei timpurii cu 3,56% si 2,34%, comparative cu lotul de control.

Cuvinte cheie: antioxidanti, material seminal peste, integritate biologica, conservare, refrigerare