N. Păcală

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ESTABLISHING SOME MORPHOMETRIC PARAMETERS USABLE IN ESTIMATING THE QUALITY OF MOUSE EMBRYOS, IN DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES

N. Păcală, Ada Cean, Alexandra Boleman, Rodica Căpriţă, I. Bencsik, D. Dronca, Gabi Dumitrescu

Abstract
The aim of this paper was to establish some morphometric parameters that can be used in estimation of mouse embryos quality in different developmental stages. For experiments we used embryos recovered from mouse females superovulated with gonadotrope hormones (PMSG and hCG). Embryos recovery was performed at different time intervals after the vaginal plug was discovered. The morphometric parameters taken into consideration were: pellucid zone thickness, outer and inner diameter, and outer and inner perimeter. The embryos recovered were measured for establishing morphometric parameters and in vitro cultivated in KSOM media, supplemented with amino acids. The pellucid zone thickness at the embryos in morula stage (10.8±1.9µm) was higher compared with the embryos in 2 cell stage (9.8±1.9 µm) and blastocyst stage (7.3±1.5 µm); the differences were very significant (p≤0,001, T test). The inner diameter at the embryos in blastocyst stage (111.3±5.8 µm) was larger comparative with the embryos in 2 cell stage (98.5±2.5 µm) and embryos in morula stage (99.4±3.1 µm); the differences were very significant (p≤0,001, T test). The outer diameter at the embryos in blastocyst stage (123.1±3.5 µm) was larger comparative with the embryos in 2 cell stage (116.5±3.3 µm) and embryos in morula stage (111.7±3.7 µm); the differences were very significant (p≤0,001, T test).

Key words: mouse embryos, morphometric parameters, quality


STABILIREA UNOR PARAMETRII MORFOMETRICI UTILIZABILI ÎN ESTIMAREA CALITŢĂII EMBRIONILOR DE ŞOARECE, ÎN DIVERSE STADII DE DEZVOLTARE

N. Păcală, Ada Cean, Alexandra Boleman, Rodica Căpriţă, I. Bencsik, D. Dronca, Gabi Dumitrescu

Rezumat
Scopul acestei lucrari a fost de a stabilii anumiti parametrii morfometrici care pot fi utilizati în estimarea calitatii embrionilor de soarece, în diverse stadii de dezvoltare. Pentru experimente s-au utilizat embrioni de soarece recoltati de la femele superovulate cu hormoni gonadotropi (PMSG si hCG). Recoltarea embrionilor s-a realizat la diferite intervale de timp dupa depistarea dopului vaginal. Parametrii morfometrici luati în considerare au fost: grosimea zonei pelucide, diametrul exterior si interior, perimetrul exterior si interior. Embrionii recoltati au fost masurati pentru stabilirea parametrilor morfometrici si cultivati in vitro pe mediu KSOM, suplimentat cu amino acizi. Grosimea zonei pelucide la embrionii în stadiul de morula (10,8±1,9µm) a fost mai mare, comparativ cu grosimea zonei pelucide la embrionii în stadiul de 2 celule (9,8±1,9 µm) si blastocist (7,3±1,5 µm), diferentele fiind foarte semnificative (p≤0,001, testul T). Diametrul interior la embrionii în stadiul de blastocist (111,3±5,8 µm) a fost mai mare comparativ cu embrionii în stadiul de doua celule (98,5±2,5 µm) si cu embrionii în stadiul de morula (99,4±3,1 µm), diferentele fiind foarte semnificative (p≤0,001, testul T). Diametrul exterior la embrionii în stadiul de blastocist (123,1±3,5 µm) a fost mai mare comparativ cu embrionii în stadiul de doua celule (116,5±3,3 µm) si la embrionii în stadiul de morula (111,7±3,7 µm), diferentele fiind foarte semnificative (p≤0,001, testul T).

Cuvinte cheie: embrioni de soarece, parametrii morfometrici, calitate