Cristina Antoaneta Ciungu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RELEVANCE AND BENEFITS OF EXPERT SYSTEM FOR MANAGEMENT DIAGNOSIS IN ROMANIAN AGRICULTURE

Cristina Antoaneta Ciungu

Abstract
This paper describes the relevance and benefits of an expert system in management diagnosis of farm. The quality of diagnosis depends on the one hand on the transcription of human reasoning and on the other hand on information used to evaluate references. In this paper I will discuss about use and limitations of expert system in agriculture.

Key words: benefits, expert system, management diagnosis


RELEVANŢA ŞI BENEFICIILE SISTEMULUI EXPERT PENTRU DIAGNOZA MANAGEMENTULUI DIN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

Cristina Antoaneta Ciungu

Rezumat
Aceasta lucrare descrie relevanta si beneficiile unui sistem expert în diagnosticul de gestionare a exploatatiilor agricole. Calitatea diagnosticului depinde pe de o parte, cu privire la transcrierea de rationament uman si pe de alta parte, privind informatiile utilizate pentru a evalua referinte. În aceasta lucrare voi discuta despre utilizarea si limitarile de sistem expert în agricultura.

Cuvinte cheie: beneficii, sistem expert, diagnosticul de management