M. Vladu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES CONCERNING THE ACCESSION OF STRUCTURAL FUNDS ON CATTLE FARMS FROM ROMANIA

M. Vladu

Abstract
The paper presents the status of funds absorbed by the growth of cattle in Romania under Measure 121 NRDP (National Rural Development Program) 2007-2013. Statistical data processing was done on areas of development, based on results of the 5 sessions projects conducted by PARD (Payment Agency for Rural Development and Fisheries) in the measure 121 "Modernisation of Agricultural Holdings" during March 2008 - October 2009 interval. The study has revealed that the greatest number of projects in this sector was recorded in Region 6 of development were recorded also the largest amount of public funds attracted in this field. At the opposite is Region 8 which were no selected any project for funding in the sector. During the 5 projects sessions currently completed nationally were selected 130 projects worth total eligible of 586,070,104 lei. The maximum public contribution is 315,790,387 lei; this value can not be increased. The differences of 270,279,717 lei of the eligible value of the selected projects are private contribution of beneficiaries. Total final value of the projects will include in addition to their eligible amounts and eligible expenses entirely supported by beneficiaries.

Key words: funds absorption, cattle farms, NRDP, Measure 121


STUDII PRIVIND NIVELUL DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE ÎN FERMELE DE TAURINE DIN ROMÂNIA

M. Vladu

Rezumat
Lucrarea prezintă situaţia fondurilor absorbite de sectorul de creştere a taurinelor din România în cadrul Măsurii 121 a PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) 2007-2013. Prelucrarea statistică a datelor s-a făcut pe regiuni de dezvoltare, pornind de la rezultatele celor 5 sesiuni de proiecte derulate de APDRP (Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) în cadrul Măsurii 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole" în intervalul martie 2008 - octombrie 2009. În cadrul studiului s-a evidenţiat faptul că cel mai mare număr de proiecte vizând acest sector de activitate, s-a înregistrat în Regiunea 6 de dezvoltare, în această regiune fiind înregistrată şi cel mai mare volum de fonduri publice atrase în acest domeniu. La polul opus se situează Regiunea 8 în cadrul căreia nu a fost selecţionat în vederea finanţării nici un proiect în acest sector de activitate. Pe parcursul celor 5 sesiuni de proiecte finalizate în momentul de faţă, la nivel naţional au fost selectate 130 de proiecte cu o valoare eligibilă totală de 586.070.104 lei. Contribuţia publică maximă atrasă atinge 315.790.387 lei, această valoare neputând fi majorată. Diferenţa de 270.279.717 lei din valoarea eligibilă a proiectelor selectate reprezintă contribuţia privată a beneficiarilor. Valoarea totală finală a proiectelor va include pe lângă valorile eligibile ale acestora şi cheltuielile neeligibile aferente, suportate integral de către beneficiari.

Cuvinte cheie: absorbţia fondurilor, ferme de taurine, PNDR, Măsura 121