G. Onaciu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE DYNAMICS QUALITATIVE INDEX OF MILK PRODUCTION TO A POPULATION OF CATTLE BREEDED IN THREE FARMS

G. Onaciu

Abstract
In the selection process, along with the milk's quantity obtained from an animal, an important part is its quality, which has a big influence in the recalculated milk's quantity and also in its nutritive, energetic and biological value which the milk contains both as food and as fodder. In qualitative milk's appreciation, mostly important is the hygienic and sanitary quality, expressed in total germs number (TGN) and the number of somatic cells (NSC). In the same time are important the fat, protein, lactose and dry substance quantity. The total germs number (TGN) obtained in the 24 examined samples has been having values between 10x1000 germs/ml and 188x1000 germs/ml, and the number of somatic cells has been situated between the values of 17000 NSC/ml and 483000 NCS/ml.

Key words: milk, quality, germs, somatic cell


CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA INDICILOR DE CALITATE AI PRODUCŢIEI DE LAPTE LA O POPULAŢIE DE TAURINE CRESCUTĂ ÎN TREI FERME

G. Onaciu

Rezumat
În munca de seleţtie, alături de cantitatea de lapte produsă de un animal, un rol deosebit de important revine calităţii acestuia, care influenţează cantitatea recalculată de lapte şi, de asemenea, valoarea nutritivă, valoarea energetică şi valoarea biologică a laptelui ca aliment şi furaj. În aprecierea calitativă a laptelui, deosebit de importantă este calitatea igienico-sanitară a acestuia, exprimată prin numărul total de germeni (NTG) şi numărul de celule somatice (NCS). În acelaşi timp, importante sunt şi grăsimea, proteina, lactoza şi substanţa uscată. Numărul total de germeni (NTG) obţinut în urma examinării a 24 de probe de lapte a avut valori cuprinse între 10x1000 germeni/ml şi 1800x1000 germeni/ml, iar numărul de celule somatice a avut valori cuprinse între 17000 celule/ml şi 483000 celule/ml.

Cuvinte cheie: lapte, calitate, germeni, celule somatice