V.L. Apostol

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INCUBATION EGGS SANITATION INFLUENCE ON THE OBTAINED PERFORMACE IN THE GROWTH OF THE HATCHED CHICKENS FROM TREATED EGG

V.L. Apostol, I. Vacaru-Opris, M.G. Usturoi, D. Simeanu, Cristina Simeanu

Abstract
The research was done on a batch of 1344 incubation eggs, descending from the meat chicken commercial hybrid "COBB-500"; out of these eggs, 1008 were decontaminated, in 3 work modules(A, B and C), each containing 336 eggs. The decontamination of the mineral shell of the studied eggs was made with a new substance, named Sodium dichloroisocyanurate. For the A module a 0.6g ‰ a.s. solution was used, for the B module a 0.4 g ‰ a.s. solution and for the C module a 0.2 g ‰ a.s. solution. The decontamination technique of the eggs contained four work stages: water wash, for the removal of impurities on the mineral shell; water rinsing; decontamination; the temporary holding of eggs at a 18°-19°C temperature. The hatched chicks from the treated eggs were studied over all the growth period, from day 1 to day 41, determining their quality, weight growth dynamic, food consumption, losses from the effective and the resulted meat production. The hatched chickens in A module became la L1exp. batch (279 heads) the ones from the B module - L2exp. batch (279 heads), and the ones from the C module - L3exp.(279 heads) in addition a control batch was formed - Lc(279 heads), with hatched chickens from untreated eggs. Incubation egg sanitation with Sodium dichloroisocyanurate, 0,4g ‰ a.s., proved to be the one with the best results in the growth of hatched chicks from the eggs treated this way (average live weight at 42 days - 2572,64 g; IC kg nc/kg gain - 1.84; losses in the effective 1.78%).

Key words: sanitation, incubation, broiler chicken


INFLUENŢA SANITAŢIEI OUĂLOR DE INCUBAŢIE ASUPRA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE ÎN CREŞTEREA PUILOR ECLOZIONAŢI DIN OUĂLE TRATATE

V.L. Apostol, I. Vacaru-Opris, M.G. Usturoi, D. Simeanu, Cristina Simeanu

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe un număr de 1344 ouă de incubaţie, ce au aparţinut părinţilor hibridului comercial de găină "COBB-500"; din aceste ouă, 1008 buc. au fost decontaminate, în 3 module de lucru, a câte 336 ouă, fiecare (A, B şi C). Decontaminarea cojii minerale a ouălor studiate s-a făcut cu o substanţă nouă, denumită diclorizocianuratul de sodiu. Pentru modulul A, s-a folosit soluţie 0,6g ‰ s.a., pentru modulul B - 0,4 g ‰ s.a., iar pentru modulul C - 0,2 g ‰ s.a. Tehnica de decontaminare a ouălor a cuprins 4 etape de lucru, respectiv: spălare cu apă, pentru îndepărtarea impurităţilor de pe coaja minerală; clătire cu apă; decontaminare; păstrarea temporară a ouălor la temperatura de 18° - 19°C. Puii eclozionaţi din ouăle tratate au fost studiaţi pe toată perioada de creştere, de la vârsta de o zi la 41 zile, determinându-se calitatea acestora, dinamica creşterii în greutate, consumul de hrană, pierderile din efectiv, producţia de carne rezultată. Puii eclozionaţi în cadrul modulului A au devenit lotul L1exp. (279 cap.) cei din modulul B - Lotul L2exp. (279 cap.), iar cei din modulul C - L3exp. (279 cap.) în plus, s-a format şi un lot de control - Lc (279 cap.), cu pui eclozionaţi din ouă netratate. Sanitaţia ouălor de incubaţie cu soluţie de diclorizocianurat de sodiu, 0,4g ‰ s.a., s-a dovedit a asigura cele mai bune rezultate în creşterea puilor eclozionaţi din ouăle tratate în acest mod (greutate vie medie la 42 zile - 2572,64 g; IC kg nc/kg spor - 1,84; pierderi din efectiv 1,78%).

Cuvinte cheie: sanitaţie, incubaţie, pui broiler