Lidra Zegali


EFFECTIVE COMMUNICATION OF ADVISORY SERVICES IN HUSBANDRY - CHALLENGES AND INNOVATIONS

Lidra Zegali, Galantina Canco, Tatjana Dishnica

Abstract
Interaction among experts of advisory services and animal husbandry farmers is the heart of the practice and the primary challenge for the advisory companies in the efforts to achieve positive results and the accomplishment of their goals. The companies and their experts besides employing the intercommunicating capacities in their approach they must complete winning communication strategies, effective and in compliance with the objectives of the governments. Agricultural production participates more than 50 % in the GDP in Albania, at a time when the quality of their management continues to remain a challenge for the government. According to the survey we have conducted, almost 70% of the respondents accept that they do not understand the contemporary methods of technology and finance, at a time when the structures of the Ministry of Agriculture have contacted almost ¼ of the farmers in the framework of the extension policies. The model of the good communication implies that different things should be given to different people under different circumstances, becomes more important when applied to husbandry. Organization and economic problems that exist in farms have been analyzed in this paper, as well as the methods used to achieve success with the farmers, new concrete strategies of communication that aim to ensure effectiveness. In Albania there are already 350270 farms from which 85% are mixed, agricultural livestock.

Key words: Extension services, effective communication, agriculture and husbandry development, quantity of communication flow, quality of communication flow


COMUNICAREA EFECTIVĂ ÎN SERVICIILE DE CONSULTANŢĂ PENTRU ZOOTEHNIE - PROVOCĂRI ŞI INOVAŢII

Lidra Zegali, Galantina Canco, Tatjana Dishnica

Rezumat
Interacţiunile dintre experţii consilieri şi zootehnişti reprezintă un punct cheie şi una din principalele provocări pentru companiile de consultanţă, cu scopul de a permite obţinerea unor rezultate pozitive şi îndeplinirea obiectivelor fermierilor. Companiile şi experţii acestora, pe lângă angajarea tuturor capacităţilor de inter-comunicare, trebuie să aplice strategii comunicaţionale profitabile şi compatibile cu obiectivele guvernamentale. Producţia agricolă participă cu mai mult de 50% în PIB-ul Albaniei, în timp ce calitatea administraţiei rămâne o provocare continuă pentru guvernanţi. Conform sondajului efectuat, aproape 70% din respondenţi au acceptat faptul că nu înţeleg metodele actuale privind tehnologia şi finanţele, deşi structurile Ministerului Agriculturii aplică deja politici de extensie cu ¼ dintre fermieri. Modelul unei bune comunicări, care presupune că “lucruri diferite trebuie oferite diferiţilor oameni în circumstanţe diferite” , devine şi mai relevant atunci când este aplicat în zootehnie. Problemele organizatorice şi economice care există în ferme au fost analizate în această lucrare, la fel ca şi metodele utilizate cu succes în activitatea cu fermierii, respectiv noile strategii concrete de comunicare care s-au dovedit eficiente. În Albania există deja 350270 ferme, din care 85% reprezintă exploataţii mixte agro-zootehnice.

Cuvinte cheie: comunicare eficientă, servicii de consultanţă, ferme zootehnice, management financiar