C.Z. Zamfir


THE TECHNOLOGY OF FATTENING THE KIDS OF LOCAL CARPATIAN GOAT

C.Z. Zamfir, P.G. Vicovan, D. Jitariu, A. Enciu, C.A. Pivoda

Abstract
It was aimed to increase the quantity of kid meat, to increase the quality of carcasses by industrial crossbreeding which determines the improvement of the performances of the obtained products, associating the quality of two breeds, having benefits of the effect of complementarities and heterozis , using the technologies of intensive (120 days) and semi-intensive (200 days) fattening. There were achieved good rates of body weight gain, higher at the crossbreds comparatively to those of the kids of Carpathian breed, reaching a final weight of 28.74 kg at the kids of Carpathian breed and of 32.69 kg at the crossbred kids fattened in semi-intensive system and of 29.23 kg at the kids of Carpathian breed and of 31.51 kg at the crossbred kids fattened in intensive system. At the control slaughtering the yield was of 43.11% at the kids of Carpathian breed and of 45.53% at the crossbred kids fattened in semi-intensive system, and at the kids fattened in intensive system the slaughter yield was of 44.68% at the kids of Carpathian breed and of 45.76% at the crossbred kids. At the commercial cutting the carcass meat of 1st quality was of 50.25% at the kids of Carpathian breed and of 51.78% at the crossbred kids fattened in semi-intensive system, and at the kids fattened in intensive system of 51.27% at the kids of Carpathian breed and of 52.88% at the crossbred kids.

Key words: kids, meat production, intensive fattening, semi-intensive fattening


TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A IEZILOR DIN RASA CARPATINĂ

C.Z. Zamfir, P.G. Vicovan, D. Jitariu, A. Enciu, C.A. Pivoda

Rezumat
S-a urmarit sporirea cantităţii de carne de ied, creşterea calităţii carcaselor prin incrucişări industriale care determină ameliorarea performanţelor produşilor obţinuţi, asociind calitatea a două rase, beneficiind de efectul de complementaritate şi de heterozis, folosind tehnologiile de ingrăşare intensivă (120 zile) şi semiintensivă (200 zile). S-au realizat sporuri bune de creştere în greutate mai mari la metişi, comparativ cu cele realizate de iezii din rasa Carpatină, realizāndu-se o greutate finală de 28,74 kg la iezii de rasă Carpatină şi de 32,69 kg la iezii metişi îngrăşaţi în sistem semiintensiv şi de 29,23 kg la iezii de rasă Carpatină şi de 31,51 kg la iezii metişi îngrăşaţi în sistem intensiv. La sacrificările de control randamentul de abator a fost de 43,11% la iezii de rasă Carpatină şi de 45,53% la iezii metişi îngrăşaţi în sistem semiintensiv, iar la iezii îngrăşaţi în sistem intensiv randamentul de abator a fost de 44,68% la iezii de rasă Carpatină şi de 45,76% la iezii metişi. La tranşarea comercială a carcasei carnea de calitatea I a fost în proporţie de 50,25% la iezii de rasă Carpatină şi de 51,78% la iezii metişi îngrăşaţi în sistem semiintensiv, iar la iezii îngrăşaţi în sistem intensiv de 51,27% la iezii de rasă Carpatină şi de 52,88% la iezii metişi.

Cuvinte cheie: iezi, producţie de carne, îngrăşare intensivă, îngrăşare semi-intensivă