N. Zaharia


RESEARCH REGARDING MILK POTENTIAL SPECIFIC TO GOATS FROM NEAMT AREA

N. Zaharia, C. Pascal, Roxana (Miron) Zaharia, A.C. Sava

Abstract
The purpose of the research was to study the milk potential specific to goats reared in north-eastern part of Romania, biological material taken in the study being a nucleus of adult goat growing in area of Neamt County. To properly assess the characters which depends milk potential, on the goats studied was determine the milk production and the main elements of which depend its quality. In order to assess the milk ability has been apply the monthly checks method and milk quality was determined on milk samples obtained after milking. Following the production controls, it was found that in the interval from May to July, the average yield achieved was 62.19% of total milk produced in that lactation. Regarding the main components of milk, were differences between values determined at the beginning and end of lactation. Thus, fat content had an inverse trend compared with the amount of milk, the mean increased from 3.619 ± 0.118% in May to 5.999 ± 0.141% in October. Total lactose in milk increased from an average value of 4.039 ± 0.051% in May, to 4.262 ± 0.046% in the last month of lactation. The data obtained are important and can be used to improve milk production from local goats.

Key words: goat, milk, quantity, quality


CERCETĂRI PRIVITOARE LA POTENŢIALUL LACTOGEN SPECIFIC CAPRELOR DIN ZONA NEAMŢ

N. Zaharia, C. Pascal, Roxana (Miron) Zaharia, A.C. Sava

Rezumat
Scopul cercetărilor a fost de determinare a potenţialului lactogen specific caprelor din zona de nord-est a României, iar materialul biologic luat în studiu a fost reprezentat de un nucleu de capre adulte, aflate în creştere în zona premontană a judeţului Neamţ. Pentru a evalua corect caracterele de care depinde potenţialul lactogen, la caprele studiate s-a determinat atât producţia cantitativă de lapte, cât şi principalele elemente de care depinde calitatea acestuia. În vederea aprecierii capacităţii lactogene s-a aplicat metoda controalelor lunare, iar calitatea laptelui s-a determinat pe probe prelevate din laptele obţinut la mulsorile de control. Din efectuarea controalelor productive, s-a constatat că, în intervalul mai – iulie, producţia medie realizată a reprezentat 62,19% din cantitatea totală de lapte obţinută în lactaţia respectivă. Referitor la principalele componente ale laptelui, s-au constatat diferenţe între valorile determinate la începutul şi sfârşitul lactaţiei. Astfel, procentul de grăsime a avut o evoluţie inversă comparativ cu cantitatea de lapte, valorile medii crescând de la 3,619 ± 0,118% în luna mai la 5,999 ± 0,141% în luna octombrie. Lactoza totală din lapte creşte de la valori medii de 4,039 ± 0,051% în luna mai, la 4,262 ± 0,046% în ultima lună de lactaţie. Datele obţinute sunt importante şi pot fi utilizate în ameliorarea producţiei de lapte la caprinele locale.

Cuvinte cheie: capre, lapte, cantitate, calitate