M. Vladu


STUDIES CONCERNING THE KEY COW MILK PRODUCTION INDICATORS ON THE OFFICIAL CONTROL OF PRODUCTION IN ROMANIA

M. Vladu, V. Băcilă, C. Şonea, Annamaria Băcilă

Abstract
The paper scope is to reveal quality of raw milk production obtained in cows farms at national level based on the main technological indicators: average productivity per head, average of fat and protein, average lactation and service period and also the milking cows effective primiparous and multiparous. The values of these indicators is relevant for processing industry and also for the farmers due they influence destination and yield of products obtained in direct correlation with economic results of raw material processing. The study is a statistical one considering only effectives registered in the COP in 30.09.2008. The study revealed that largest milking cows effective is recorded in region 7 where is finding 25,61% of the national effective. At the opposite is situated region 8 with only 1,43% of the national effective. The studied indicators presented variations which sometimes is significant and was observed that they vary independent, registering heterogeneous values.

Key words: cattle population, milk, production, fat, protein


STUDII PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI AI PRODUCŢIEI DE LAPTE LA VACILE CUPRINSE ÎN CONTROLUL OFICIAL AL PRODUCŢIEI DIN ROMĀNIA

M. Vladu, V. Băcilă, C. Şonea, Annamaria Băcilău

Rezumat
Scopul lucrării este acela de a prezenta calitatea producţiei de lapte crud în fermele de vaci de lapte, de la nivel naţional pe baza principalilor indicatori tehnologici: productivitate medie pe cap, procentul mediu de grăsime şi proteină, media perioadei de lactaţie şi de service-period dar şi a efectivelor de vaci primipare şi multipare. Valorile acestor indicatori sînt importante pentru industria de procesare dar şi pentru fermieri, întrucāt aceştia influenţează destinaţia şi randamentul produselor obţinute, valori aflate in corelaţie directă cu rezultatele economice ale procesării laptelui materie primă. Studiul este unul statistic şi ia în calcul numai efectivele de vaci de lapte înregistrate în COP, la data de 30.09.2008. Prezentul studiu a arătat că cele mai mari efective de vaci de lapte s-au înregistrat în regiunea 7, unde a fost înregistrat un procent de 25,61% din efectivul naţional. La polul opus se situează regiunea 8, cu numai 1,43% din efectivul naţional. Indicatorii studiaţi au prezentat variaţii diverse, uneori semnificative, fiind observat faptul că aceştia variază independent, prezentānd valori eterogene.

Cuvinte cheie: efective de vaci de lapte, lapte, producţie, grăsime, proteină