P.G. Vicovan


PREDICTION OF BREEDING VALUE OF BUCKS BY PROGENY TEST (GROWTH OF LIVE WEIGHT)

P.G. Vicovan, A. Vicovan, R. Radu, C.Z. Zamfir, A. Ida

Abstract
The researches were made on a population of 51 F1 Boer x Carpathian male kids, descendants of 8 bucks of Boer breed. The kids were fattened for 100 days since the age of 80 days to 6 months, during this period the individual growths of live weight being registered. The heritability for the growth of the live weight was calculated according to the methodology presented by [1] and [4]. The estimation of the breeding value was made according to the methodology used by [2] and [3]. The estimated value of h2 for the growth of the live weight at kids was of 0.39. From the 8 bucks which were progeny tested, only 3 were improvers. In elaborating and developing a program of improving the meat production at goats, the use of bucks which were tested improvers for the growth of live weight of the kids until the age of delivery (6 months) becomes necessary.

Key words: Coefficient of heritability - h2, breeding value


ESTIMAREA VALORII DE AMELIORARE LA ŢAPI DUPĂ PERFORMANŢELE DESCENDENŢILOR (CREŞTEREA ÎN GREUTATE)

P.G. Vicovan, A. Vicovan, R. Radu, C.Z. Zamfir, A. Ida

Rezumat
Cercetările s-au desfăşurat pe o populaţie de 51 iezi masculi F1 Boer x Carpatină descendenţi provenind de la 8 ţapi de rasă Boer. Iezii au fost îngrăşaţi timp de 100 zile de la vârsta de 80 zile la 6 luni, în această perioadă fiind înregistrate sporurile individuale de creştere în greutate. Heritabilitatea pentru sporul de creştere în greutate a fost calculată potrivit metodologiei prezentate de [1] şi [4]. Estimarea valorii de ameliorare a ţapilor s-a făcut potrivit metodologiei utilizate de [2] şi [3]. Valoarea estimată a lui h2 pentru sporul de creştere în greutate la iezi a fost de 0,39. Din cei 8 ţapi testaţi după performanţele descendenţilor, numai 3 au fost amelioratori. În elaborarea şi derularea unui program de ameliorare a producţiei de carne la caprine, devine necesară utilizarea de ţapi testaţi amelioratori pentru creşterea în greutate a iezilor până la vârsta de valorificare (6 luni).

Cuvinte cheie: Coeficient de heritabilitate – h2, valoare de ameliorare