Y. Vandendriessche


ECONOMIC EVALUATION OF STRATEGIES TO CONTROL HIGH PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA IN BELGIUM

Y. Vandendriessche, X. Gellynck, H. Saatkamp, J. Dewulf, S. Van Steenwinkel, B. Vermeire, J. Viaene

Abstract
High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) poses a major threat to the Belgium poultry sector, as an outbreak of HPAI may result in tremendous economic losses. This paper aims to evaluate different strategies to control HPAI, in order to reduce the economic damage caused by another outbreak. The economic evaluation is based on the output of an epidemiological model called InterSpread PLUS. An SPPS module enabled to transfer the epidemiological output directly into economic data related to the losses at farm level. In a first stage the risks for the Belgium poultry sector are assessed. The actual risks are dependent of the intensive character of poultry farming in Belgium, the large number of (international) transport movements of living poultry, the presence of sensitive nature areas and the border with the Netherlands where the poultry density is even larger. In a second stage, possible intervention scenarios are evaluated. Three scenarios are worked out: one stamping out scenario, corresponding with the current regulation, an emergency vaccination scenario and a combined stamping-out and vaccination scenario. In a last stage an economic analysis of the three scenarios is made. Results suggest that from an economic point of view, a combined stamping-out and vaccination strategy is at farm level a better option than the single use of stamping-out or emergency vaccination. In addition to the losses at farm level, the evaluation of the losses at market level is the subject of further research.

Key words: High Pathogenic Avian Influenza, poultry farming, vaccination, stamping-out, economic evaluation


EVALUAREA ECONOMICĂ A STRATEGIILOR DE COMBATERE A GRIPEI AVIARE ÎNALT PATOGENE ÎN BELGIA

Y. Vandendriessche, X. Gellynck, H. Saatkamp, J. Dewulf, S. Van Steenwinkel, B. Vermeire, J. Viaene

Rezumat
Gripa aviară înalt patogenă (GAIP) poate constitui o ameninţare majoră pentru sectorul păsărilor de curte în Belgia, ca focar de GAIP, ducānd la pierderi economice uriaşe. Această lucrare îşi propune să evalueze diferite strategii de control a GAIP, cu scopul de a reduce, pe viitor, daunele economice cauzate de eventuale focare. Evaluarea economică se bazează pe crearea unui model epidemiologic numit Inter Spread PLUS, un modul SPPS activat pentru a putea transfera direct ieşirile epidemiologice în date economice legate, în mod direct, de pierderile de la nivelul exploataţiilor agricole. Într-o primă etapă sunt evaluate riscurile pentru sectorul păsărilor de curte din Belgia. Riscurile actuale sunt dependente de caracterul intensiv al aviculturii din Belgia, de numărul mare de transporturi (internaţionale) de păsări de curte vii, prezenţa zonelor naturale sensibile, precum şi de graniţa cu Ţările de Jos, unde densitatea păsărilor de curte este chiar mai mare. Într-o a doua etapă sunt evaluate posibilele scenarii de intervenţie. Sunt elaborate trei scenarii: un scenariu de eradicare, care corespunde cu reglementarea actuală şi două scenarii de vaccinare de urgenţă. Cele două scenarii cuprind o rază diferită de vaccinare. Într-o ultimă etapă are loc o analiză economică a celor trei scenarii. Rezultatele sugerează că, în contextul actual, din punct de vedere economic, la nivel de fermă, eradicarea este o opţiune mai bună decāt vaccinarea de urgenţă. În plus faţă de pierderile la nivel de fermă, evaluarea pierderilor la nivel de piaţă face obiectul unor cercetări ulterioare.

Cuvinte cheie: influenţă aviară înalt patogenă, creşterea păsărilor, vaccinare eradicare, evaluare economică