V. Maciuc


STUDIES REGARDING PRODUCTIVE LIFE OF A FRIESIAN COW POPULATION

V. Maciuc

Abstract
The purpose of this research was to find some methods to grow up the productive life of cows for a good profitability in the farm. The research was had been conducted on 125 Friesian cows. The results show an average milk production of 4580.70 kg in the first lactation along 305 days, reaching maximum value (5694.84 kg) in the third lactation. The first lactation is 80.43% from the maximum lactation. Is to note the big variability of milk production which is situated between 18 and 22 %. The productive life was of 824.85 days for the cows which finished the production period and the life span of cows was up to 1769.52 days. The cows from this population were milked in average by 2.96 lactation and they were kept in population for about 4.85 years. The average milk production per productive life was 13266.14 kg with 518.42 kg pure fat and 359.90 kg protein and using index was 46.61%.

Key words: Friesian, milk, life span, productive life


CERCETĂRI PRIVIND LONGEVITATEA PRODUCTIVĂ LA O POPULAŢIE DE TIP FRIZĂ

V. Maciuc

Rezumat
Motivaţia acestor cercetări constă în optimizarea duratei de exploatare a animalelor în vederea rentabilizării exploataţiei luate în studiu. Cercetările au fost efectuate pe o populaţie de 125 capete vaci de tip Friză. Rezultatele obţinute evidenţiază o producţia medie de lapte, pe 305 zile, de 4580,70 kg, în lactaţia I, atingānd valoarea maximă în lactaţia a III-a, fiind de 5694,84 Kg lapte. Lactaţia I reprezintă 80,43 % din lactaţia maximă. De remarcat variabilitatea mare pentru acest caracter, fiind cuprinsă între 18 şi 22 %. Durata vieţii productive la vacile care şi-au încheiat perioada de producţie, a fost de 824,85 zile, iar durata vieţii de 1769,52 zile. Vacile din această populaţie au fost exploatate, în medie, 2,96 lactaţii şi au fost menţinute în populaţie, în medie, 4,85 ani. Producţia medie de lapte, pe viaţă productivă, a fost de 13266,14 Kg, cu 518,42 Kg grăsime pură şi 359,90 Kg proteină, iar indicele de utilizare de 46,61 %.

Cuvinte cheie: Friză, lapte, durata de exploatare, viaţa productivă