Tuti Widjastuti


THE USE OF CURCUMA ZEDOARIA, ROCS MEAL TO REDUCE ABDOMINAL FAT AND MEAT CHOLESTEROL IN BROILER

Tuti Widjastuti, Lovita Adriani

Abstract
This research was held to find out the effects of Curcuma zedoaria, Rosc meal in the ration on abdominal fat and meat cholesterol on broiler. The experiment used 100 broiler day old chicken with a Completely Randomized Design (CRD). The ration treatments were R0 : Based ration , R1: Based ration + 3.5% of Curcuma zedoaria, Rosc meal, R2 : Based ration + 4.5% of Curcuma zedoaria, Rosc meal, and R3: Based ration + 5.5% of Curcuma zedoaria, Rosc meal, where each treatment was repeated five times and each repeated consist of five broiler chicks. Variable analyses were percentage of abdominal fat and the cholesterol of broiler meat. Statistical analysis indicated that addition of Curcuma zedoaria, Rosc meal in the broiler ration did not affect (P>0.05) the percentage of abdominal fat, however it significantly (P<0.05) affected the cholesterol of broiler meat. The conclusion even though the addition of Curcuma zedoaria, Rosc meal in the broiler ration did not significant affected to percentage of abdominal fat but the additional Curcuma zedoaria, Rosc meal until 4.5% in the ration it is significantly reduced the level of cholesterol broiler meat.

Key words: Curcuma zedoaria, Rosc, Abdominal Fat, Meat Cholesterol, Broiler


UTILIZAREA CURCUMEI ZEDOARIA (ROSC MEAL) PENTRU REDUCEREA GRĂSIMII ABDOMINALE ŞI A COLESTEROLULUI LA CARNEA DE PUI BROILER

Tuti Widjastuti, Lovita Adriani

Rezumat
Scopul cercetării a fost acela de a studia efectele introducerii în raţia puilor broiler a Curcuma zedoaria, Rosc meal asupra grăsimii abdominale şi a colesterolului din carne la puii broiler. Metodologia folosită a fost Completely Randomized Design (CRD) şi au fost efectuate investigaţii pe 100 pui broiler. S-au organizat 4 loturi, fiecare cu un regim de hrană: R0 raţia de bază; R1: raţia de bază + 3.5% Curcuma zedoaria, Rosc meal; R2: raţia de bază + 4.5% Curcuma zedoaria, Rosc meal şi R3: raţia de bază + 5.5% Curcuma zedoaria, Rosc meal, cu 5 repetări în cāte 5 pui broiler. Variabilele analizate au fost: procentul de grăsime abdominală şi cantitatea de colesterol din carne. Analiza statistică indică faptul că adăugaraea de Curcuma zedoaria, Rosc meal în raţia broilerilor de gaină nu a avut nici un efect (P>0.05) asupra procentului de grasime abdominală, dar a fost semnificativă în ceea ce priveşte colesterolul din carne (P<0.05). Rezultatele indică faptul că adăugarea de Curcuma zedoaria, Rosc meal în raţie nu are nici un efect asupra procentului de grăsime abdominală dar adaugarea acesteia pana la 4.5% în raţie poate reduce nivelul de colesterol în carnea din pui broiler.

Cuvinte cheie: Curcuma zedoaria, Rosc meal, grăsime abdominală, colesterol din carne, broiler