Cornelia Elena Tureac


MICRO-FARM FOR GROWING UP LAYING HENS

Cornelia Elena Tureac, I. Bordean, A.G. Turtureanu

Abstract
The theme of this study is a micro-farm for poultry farming in extensive system for egg consumption, with the purpose of achieving and capitalizing the production of obtained eggs. The micro-farms as the one that makes the object of this study will gradually replace the egg production of small farmers. The project provides an increased activity of the layers on the permanent bed plus blankets. Even if it is a relatively small, a familial poultry farm provides jobs for four peoples and its achieving high labor productivity: 1.8 million eggs, respectively about 27.5 thousand euros per person. The farm aims to carries finished products that can be delivered directly to the market, without including intermediaries in the relationship producer – market. Basically, the farm can deliver to the market fresh, dietetic eggs, the production of a day being possible to reach on the market until the next day. Most of the raw materials of which are provided the farming prescriptions can be ensured from the own farm, establishing a link between the agricultural production and the poultry, link enhanced and through the fowl manure that will increase the agricultural fertility of the area. In addition to the profits that can bring this agricultural exploitation to the small investor, these are found under the National Rural Development Plan for 2007-2013 and are adapting to the UE standards.

Key words: micro-farm of laying hens, rural development


MICROFERMĂ PENTRU CREŞTEREA GĂINILOR OUĂTOARE

Cornelia Elena Tureac, I. Bordean, A.G. Turtureanu

Rezumat
Tema prezentului studiu o constituie o microfermă pentru creşterea păsărilor în sistem extensiv, pentru ouă de consum, în scopul realizării şi valorificării producţiei de ouă obţinute. Microfermele, ca cea care face obiectul prezentului studiu, vor înlocui treptat producţia de ouă a micilor producători agricoli. Proiectul prevede o activitate de creştere a găinilor ouătoare pe aşternut permanent plus paturi. Chiar dacă este o crescătorie relativ mică, o fermă avicolă familială asigură locuri de muncă pentru patru persoane şi realizează o productivitate a muncii ridicată: 1,8 milioane ouă/an, respectiv circa 27,5 mii euro pe o persoană. Ferma îşi propune să realizeze produse finite care pot fi livrate direct pieţii, fără a include intermediari în relaţia producător – piaţă. Practic, ferma poate livra pieţii ouă foarte proaspete, dietetice, producţia unei zile putând ajunge pe piaţă în ziua următoare. Cea mai mare parte a materiilor prime din care sunt realizate reţetele furajere se poate asigura din ferma proprie, stabilindu-se o legătură funcţională între producţia agricolă şi cea avicolă, legătură întărită şi prin obţinerea de alte produse precum gunoiul de pasăre care va mări fertilitatea agricolă a zonei respective. Pe lângă profiturile pe care le pot aduce micului investitor, aceste exploataţii se încadrează în prevederile planului naţional de dezvoltare rurală, pentru perioada 2007-2013, şi se adaptează la standardele comunitare.

Cuvinte cheie: microfermă găini ouătoare, dezvoltare rurală