Tita Damayanti Lestari


APLICATION OF ANTI PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEIN (ANTI-PAG) AS A MOLECULAR MARKER OF EARLY PREGNANCY DETECTION IN DAIRY HEIFER

Tita Damayanti Lestari

Abstract
Research on Aplication of Anti Pregnancy-Associated Glycoprotein (Anti-PAG) as a molecular marker of early pregnancy detection in dairy heifer was conducted to support the dairy farmer in order to achieve efficiency from their heifer reproduction. The goal of research was to proove that anti-PAG could recognize antigen PAG in early pregnant dairy serum. Specificity test was done qualitatively by Dot Blot method. The collected data were visualized with purple color which derived from specific reaction between antigen (PAG) and antibody (anti-PAG). Expression of color was converted to numbers by NIH Image software, Version 1.62. Numeric average represent result of Dot Blot reaction. Collected data were statistically analysed by Nested Completely Random Design software. Result showed Anti-PAG recognition on antigen PAG in pregnant dairy heifer blood serum, from the 15th day of pregnancy. Consequently, Anti-PAG can be used as a molecular marker of an early pregnancy detection in dairy heifer.

Key words: Anti-PAG, Dot Blot, early pregnancy, detection, dairy heifer


UTILIZAREA UNEI PROTEINE ANTI-PAG CA MARKER MOLECULAR ÎN DETERMINAREA TIMPURIE A GESTAŢIEI LA JUNINCILE DIN RASELE DE LAPTE

Tita Damayanti Lestari

Rezumat
Cercetările privind utilizarea unei proteine Anti-PAG (Anti Pregnancy-Associated Glycoprotein) ca un marker molecular în diagnosticul precoce al gestaţiei la junincile din rasele de lapte au fost organizate pentru a veni în sprijinul fermierilor, în vederea îmbunătăţirii activităţii de reproducţie a junincilor. Scopul acestui studiu a fost să demonstreze că proteina anti-PAG poate recunoaşte antigenul PAG prezent in serul sanguin al junincilor recent însămānţate. Testul de specificitate a fost efectuat calitativ prin metoda Dot Blot. Datele obţinute au putut fi vizualizate în coloraţie violetă, derivată din reacţia specifică produsă între antigen (PAG) şi anticorp (anti-PAG). Reacţia de culoare a fost convertită numeric de către pachetul software NIH Image, versiunea 1.62. Media numerică obţinută reprezintă deci rezultatul reacţiei Dot Blot. Informaţiile au fost analizate statistic prin software-ul Nested Completely Random Design. Rezultatele au arătat că identificarea antigenului PAG de către Anti-PAG în serul sanguin devine relevantă din a 15-a zi de gestaţie a junincilor. Prin urmare, Anti-PAG poate fi utilizată în diagnosticul precoce al gestaţiei la junincile din rasele de lapte.

Cuvinte cheie: Anti-PAG, Dot Blot, gestaţie incipientă, detecţie, junincă de lapte