Ottó Szenci


DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST PARTUM UTERINE ABNORMALITIES IN THE COW

Ottó Szenci

Abstract
The successful genetic selection for higher milk production caused a dramatic decline in the reproductive performance of dairy cows all over the world during the last decades. Achievement of optimum herd reproductive performance (calving interval of 12 or 13 months with the first calf born at 24 months of age) requires concentrated management activities especially during the first 100 days following calving. The following management activities are needed to pursue during the early postpartum period to reach or approach the optimal reproductive performance such as careful surveillance and assistance at calving, prevention of post parturient diseases, early diagnosis and treatment of postpartum uterine abnormalities, accurate detection of oestrus, correct timing of insemination, reducing the effect of heat stress and early pregnancy diagnosis. Among these main activities only early diagnosis and treatment of post partum uterine abnormalities and their effects on milk production and reproductive performance are discussed.

Key words: dairy cow, puerperal metritis, clinical endometritis, subclinical endometritis


DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL POST PARTUM A ANOMALIILOR UTERINE LA VACI

Ottó Szenci

Rezumat
Succesul selecţiei genetice pentru îmbunătăţirea producţiei de lapte a determinat o scădere dramatică a capacităţii de reproducţie a vacilor de lapte peste tot în lume în ultimele decenii. Obţinerea performanţelor optime de reproducţie (intervalul dintre fătări de 12 sau 13 luni cu primul viţel născut la 24 de luni), necesită un management concentrat în special pe timpul activităţilor de gestionare a primelor 100 de zile de la fătare. Următoarele activităţi de management sunt necesare a fi luate în perioada post partum pentru a atinge sau a se apropie de performanţele optime de reproducţie: o atentă supraveghere şi asistenţă la fătare, prevenirea bolilor post-naştere, diagnosticul precoce şi tratamentul postpartum a anomaliilor uterine, detectarea precisă a oestrului, programarea corectă a calendarului de inseminare, reducerea efectului stresului termic şi diagnosticarea precoce a sarcinii. Dintre aceste activităţi principale numai diagnosticarea precoce şi tratamentul anomaliilor uterine post partum şi efectele acestora asupra producţiei de lapte şi a capacităţii de reproducţie sunt discutate.

Cuvinte cheie: vaci de lapte, metrită puerperală, endometrite clinice, endometrite subclinice