Sri Bandiati Komar Prajoga


BODY PART MEASUREMENT COMPARISON ON MATURE THOROUGHBRED CROSSBREED

Sri Bandiati Komar Prajoga, M.A. Rahmat Tunisa

Abstract
The research about Body Part Measurement Comparison on Mature Thoroughbred Crossbreed Horse was conducted in the Village of Parongpong, Sub district of Cisarua, of West Bandung Regency. This study was held to find out the comparison of body parts measurement and feet conformational defect of mature Thoroughbred crossbreed horses. Research method used case study on 57 mature horses. The comparison was done by counting the percentage of each ideal proportion of body parts on length of body that assume 100%, while the ideal conformation condition and feet conformation defect of whole population was described by a statistical analysis. Body part compared (a = length from throat to withers) equal to (b = length from withers to croup), (d = length from withers to elbow) and (e = length from elbow to ground), (c = length from croup to dock) half length of (a), (b), (d) or (e), Length of (x = length from shoulder to knee) should longer than (y = length from knee to ground) and (m = length from stifle to hock) should longer than (n = length from hock to ground). The result indicated conformational defect of front leg comprised of splayfooted 40.35%, pigeon toed 1.75%, base wide and base narrow 5.26%, camped under 7.02%, bucked kneed 10.35%. Conformation defect of rear leg comprised of extreme cow hock and splay footed 3.51%, bow kneed and cow hock 1.75%, base wide 14.04%, base narrow 35.09%, sickle hock 35.09%, coon footed 3.51%, camped under 10.53%. Most of body parts of a, b, c, d and e compared to the criteria of ideal body part condition, it showed on good note (0.05% non-sign). Conclusions: There was no any body parts conformation of observed horses similar to description of Mc Bane and Helen (1990), however, the deviation was very small and can be tolerated. Most observed horses had normal feet form and conformation. The percentage of an ideal shoulder angle (40o - 45o) was hundred percents and the percentage of ideal pastern angle was almost hundred percents.

Key words: Body Part, Thoroughbred-Crossbred


COMPARAREA MĂSURĂTORILOR CORPORALE EFECTUATE PE EXEMPLARE MATURE DE CAI METIŞI CU RASA PUR SĀNGE

Sri Bandiati Komar Prajoga, M.A. Rahmat Tunisa

Rezumat
Cercetarea cu privire la compararea dimensiunilor corporale ale exemplarelor mature de cai metişi cu rasa Pur Sānge a fost efectuată în satul Parongpong, regiunea Cisarua, subdistrictul Bandung. Acest studiu a fost efectuat pentru a compara dimensiunile corporale şi defectele de conformaţie ale piciorului la exemplarele mature metise cu rasa Pur Sānge. Metoda de cercetare a utilizat un studiu de caz efectuat pe 57 cai maturi. Comparaţia a fost realizată prin aprecierea diferitelor dimensiuni corporale, raportate la lungimea totală a trunchiului, respectiv ajustate procentual, în timp ce datele privind starea ideală de conformaţie şi defectele conformaţionale ale membrelor la întreaga populaţie au fost interpretate statistic. Părţile corpului au fost apreciate comparativ: a (a=lungimea de la capul pieptului la greabăn), cu b (b = lungime de la greabăn la crupă), d (d = lungimea de la greabăn la articulaţia humero-radială) şi e (e = lungimea de la articulaţia humero-radială la sol), c (c = lungimea de la crupă la coadă), jumătate din lungimea (a), (b), (d) sau (e). Lungimea dată (x = lungimea de la umăr la genunchi) ar trebui să fie mai mare decāt y (y = lungimea de la genunchi la sol), iar m (m = lungimea de la bulet la jaret) ar trebui să fie mult mai mare decāt (n = lungimea de la jaret la sol). Rezultatele au indicat defecte de aplomb ale membrelor anterioare, respectiv: membre în O, 40,35%, copite scālciate, 1.75%, panardism şi canios, 5.26%, sub el dinainte, 7.02%, membre în formă de pālnie, 10,35%. Defectele de conformaţie ale membrelor posterioare au constat în: coate de vacă, 3,51%, jarete cambrate şi coate de vacă, 1,75%, panardism, 14,04%, canios, 35,09%, jaret săbiat, 35,09%, chişiţă lungă, 3,51%, sub el dinapoi, 10,53%. Majoritatea regiunilor corporale măsurate (a, b, c, d şi e), comparate cu idealul de conformaţie au fost considerate ca normale (0,05%, nesemnificativ). Concluzii: la caii studiaţi nu au existat conformaţii de tipul celor descrise de Mc Bane şi Helen (1990); cu toate acestea, abaterile au fost destul de reduse şi pot fi tolerate. Majoritatea cailor analizaţi au prezentat o conformaţie normală a membrelor. Unghiul spetei a fost 100% în concordanţă cu valoarea ideală (40o - 45o), în timp ce pentru unghiul chişiţei, a fost apropiat de 100%.

Cuvinte cheie: Regiuni corporale, Metişi cu rasa Pur Sānge