S. Acatincăi


RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF MEALS PER DAY AND RUMINATION PROCESS IN DAIRY COWS

S. Acatincăi, D. Gavojdian, N. Păcală, L.T. Cziszter

Abstract
In this study rumination activity of ten lactating Romanian Black and White multiparous cows housed in total confinement in tied stalls was observed continuously 24 hours per day. Researches were carried out during two weeks, in February 2008. To record the behavior, four video cameras were used connected to a video capture device of 125 fps (frames per second) of CC9622BIR type. There were two experiments, first experiment (96 h) in which cows were fed two times per day, and in second experiment (96 h) three times per day. During the experimental period, cows were fed a diet consisted in 20 kilograms of corn silage; 8 kilograms of lolium hay; 3 kilograms of concentrates and 4 kilograms of brower's yeast. During first experiment, cows spent ruminating on average in 24 hours 489.6 minutes, in 16 periods, with an average length of a rumination period of 30.7 minutes. During second experiment, cows spent ruminating on average per day, 545.5 minutes, in 18.7 ruminating periods and with an average length of each period of 29.8 minutes. Differences between the two experiments during 24 hours were registered to be 55.9 minutes for total time spent ruminating, 2.7 ruminating periods and 0.9 minutes for the average length of a rumination period. Thus, despite of same housing and feeding conditions, number of meals per 24 h influenced both duration of the rumination process and number of rumination periods (p>0.05).

Key words: rumination, multiparous cows, Romanian Black and White, cattle behavior


RELAŢIA DINTRE NUMĂRUL DE TAINURI PE ZI ŞI PROCESUL DE RUMEGARE LA VACILE DE LAPTE

S. Acatincăi, D. Gavojdian, N. Păcală, L.T. Cziszter

Rezumat
În prezentul studiu, s-a urmărit comportamentul de rumegare la 10 vaci multipare din rasa Bălţată cu negru românească, întreţinute în stabulaţie legată. Cercetările s-au desfăşurat pe parcursul a două săptămâni, în luna februarie 2008. Pentru efectuarea înregistrărilor au fost folosite 4 camere video conectate la o placă de captură cu o capacitate de 125 fps, modelul CC9622BIR. Au existat două variante experimentale. În cadrul primei variante experimentale, care s-a desfăşurat pe parcursul a 96 de ore, raţia zilnică a fost administrată vacilor în 2 tainuri, şi cea de-a varianta experimentală II (96 ore), cu administrarea raţiei în 3 tainuri. Raţia zilnică a vacilor a fost compusă din 20 kg siloz de porumb; 8 kg de fân de lolium; 3 kg concentrate şi 4 kg borhot de bere. În cadrul variantei experimentale I vacile au alocat procesului de rumegare, în medie 489,6 minute pe 24 de ore, în 16 perioade de rumegare, cu o durată medie a unei perioade de 30,7 minute. În varianta experimentală II, vacile au acordat procesului de rumegare în medie 545,5 minute, în 18,7 perioade de rumegare cu o durată medie a acestora de 29,8 minute. Diferenţele înregistrate au fost de 55,9 minute pentru durata procesului de rumegare, 2,7 perioade de rumegare, şi de 0,9 minute în ceea ce priveşte durata medie a unei perioade de rumegare. Prin urmare, deşi condiţiile de întreţinere şi cantitatea de furaj alocată în raţie au fost identice, numărul de tainuri în care a fost acordată raţia a influenţat atât durata rumegării, cât şi numărul perioadelor de rumegare (p>0.05).

Cuvinte cheie: rumegare, vaci multipare, Bălţată cu negru românească, comportament taurine