Cristina-Gabriela Radu-Rusu


EFFECT OF A SYNBIOTIC FEED ADDITIVE SUPPLEMENTATION ON LAYING HENS PERFORMANCE AND EGGS QUALITY

Cristina-Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, D. Simeanu

Abstract
The goal of the researches was to assess the effects of dietary usage of a synbiotic product (strain of Enterococcus faecium + fructo-oligosaccharide + certain ficofytic compounds from marine algae) on laying hens production parameters and eggs quality. The biological material, represented by 60 ISA Brown females, 57 weeks old, was divided in two groups: control (C) (n=30) and experimental treatment (E) (n=30). C group was fed with layer standard diet, while E group received the same feed, supplemented with 1‰ synbiotic. Certain traits have been assessed during the 4 weeks of the experiment: hens live weight and feed intake dynamics, feed conversion ratio, laying intensity, egg mass production, eggs and eggshell weight, eggshell thickness, shell index, shell breaking strength, occurrence of eggs with unconformities. The laying hens in the experimental group, whose fed was added with 1‰ synbiotic, gave better yield performances (+2.2% laying intensity; +1.7% egg mass production; -2.0% feed conversion) and improved shell quality (+5.31% weight; +3.4% thickness and breaking strength). Therefore, the usage of probiotic-prebiotic-ficofytic compounds mixture in a single commercial product, as feed additive generated better results related to hens performance, feed valorization, eggs yield, and their quality.

Key words: feed additives, synbiotic, laying hens, productivity, eggs quality


EFECTUL SUPLIMENTĂRII HRANEI CU UN ADITIV FURAJER SIMBIOTIC ASUPRA PERFORMANŢEI GĂINILOR OUĂTOARE ŞI CALITĂŢII OUĂLOR

Cristina-Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, D. Simeanu

Rezumat
Scopul cercetărilor a fost de a evalua efectele folosirii în hrană a unui produs simbiotic (tulpină de Enterococcus faecium + fructo-oligozaharid + anumiţi compuşi ficofitici din alge marine) asupra parametrilor productivi ai găinilor ouătoare şi calităţii ouălor. Materialul biologic, reprezentat de 60 femele ISA Brown, în vârstă de 57 săptămâni, a fost împărţit în două grupuri: lot de control (C) (n=30) şi lot experimental (E) (n=30). Lotul C a fost hrănit cu nutreţ standard pentru găini ouătoare, în timp ce lotul E a primit acelaşi tip de nutreţ, suplimentat însă cu 1‰ sinbiotic. Anumite însuşiri au fost evaluate pe parcursul celor 4 săptămâni ale experimentului: greutatea vie a găinilor şi consumul de hrană, conversia hranei, intensitatea de ouat, producţia de masă ou, greutatea ouălor şi a cojii minerale, grosimea, indicele şi rezistenţa la spargere a cojii, apariţia ouălor cu neconformităţi. Găinile din lotul experimental, a căror hrană a fost suplimentată cu 1‰ produs simbiotic, au realizat performanţe productive superioare (+2,2% intensitate de ouat; +1,7% producţie masă ou; conversia hranei redusă cu 2,0%) şi o calitate îmbunătăţită a cojii minerale (+5,31% greutate; +3.4% grosime şi rezistenţă la spargere). În concluzie, utilizarea amestecului de probiotic-prebiotic-compuşi ficofitici, sub forma unui produs comercial unic a generat rezultate mai bune, în ceea ce priveşte performanţa păsărilor, valorificarea hranei, cantitatea de ouă produse şi calitatea acestora.

Cuvinte cheie: aditivi furajeri, simbiotic, gaini ouatoare, productivitate, calitate ouă