Rusinka Petkova


INFLUENCE OF THE MINERAL FERTILIZATION AND THE INOCULATION WITH RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM STRAIN ONTO THE ENERGY EFFICIENCY OF THE FORAGE WINTER PEA PRODUCTION

Rusinka Petkova, Stayka Laleva, Dimitar Pavlov

Abstract
In order to determine the energy efficiency of the forage winter pea production depending on the mineral fertilization and the inoculation with Rhizobium leguminosarum, adopted is the energy approach, comprising of comparison of the total energy outgo with the amount of energy accumulated in the production and presented in comparable measurement units (kkal, MJ). For this purpose, used are the winter pea productivity results from the agrarian experiment held 1997-1999 at the Agricultural Institute, Stara Zagora, Bulgaria.
Studied is the effect of the following alternatives:
        1. Non-fertilized (water treatment);
        2. N60P120;
        3. P12+Rhizobium leguminosarum
        4. Rhizobium leguminosarum
Grounded on the study, verified is that the mineral fertilization applied and the pre-sowing treatment of the seeds with Rhizobium leguminosarum strain using the semi-wet method do have a positive effect onto the energy obtained from the winter pea biomass and the energy efficiency of its production. The highest energy efficiency factor results from the isolated application of the inoculant 11,9 for Gross Energy (GE); 6,06 for the Metabolizable Energy (ME) and 3,45 for the Net Energy (NE).

Key words: forage peas, inoculation, energy efficiency


INFLUENŢA FERTILIZĂRII MINERALE ŞI A INOCULĂRII CU TULPINĂ DE RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM ASUPRA EFICIENTIZĂRII CONŢINUTULUI ENERGETIC LA MAZĂREA FURAJERĂ

Rusinka Petkova, Stayka Laleva, Dimitar Pavlov

Rezumat
Pentru a stabili eficienţa energetică a producţiei de mazăre furajeră de iarnă, în funcţie de fertilizarea minerală şi inocularea solului cu Rhizobium leguminosarum, s-a adoptat sistemul de determinare a energiei, care abordează o comparare a consumului total de energie cu cantitatea de energie acumulată în producţie, fiind prezentate în unităţi de măsură comparabile (kkal, MJ). În acest scop, sunt utilizate rezultatele productivităţii mazării de iarnă de la experimentul din anii agricoli 1997-1999, care a avut loc la Institutul de Agricultură, Stara Zagora, Bulgaria.
A fost studiat efectul următoarelor alternative:
        1. Nefertilizat (de tratare a apei);
        2. N60P120;
        3. P12+Rhizobium leguminosarum
        4. Rhizobium leguminosarum
În urma studiului, s-a verificat că aplicarea fertilizării minerale, precum şi tratarea seminţelor cu tulpina Rhizobium leguminosarum înainte de semănat, folosind metoda de semi-umezire, au avut un efect pozitiv asupra energiei obţinute din biomasă, de la mazărea de iarnă, şi asupra eficienţei energetice a producţiei. Cel mai mare factor de eficienţă energetică, a rezultat din aplicarea izolată de inoculant - 11,9 pentru energia brută (EB), 6,06 pentru energia metabolizabilă (EM) şi 3,45 pentru energia netă (NE).

Cuvinte cheie: mazăre furajeră, inoculare, eficienţa energetică