Rochadi Tawaf


THE IMPACT OF IMPORTED BEEF BOXED TO FEEDLOT BUSINESS DEVELOPMENT IN INDONESIA

Rochadi Tawaf, H.A.W. Lengkey

Abstract
In Indonesia, total population of beef cattle comprises around 11.8 millions heads. Generally, the cattle are kept by small holder business feedlot and only few of them are raised by feedlot companies. The main problems are the breed quality, the feedlot are small size and feed quality (roughage and concentrate). Production performances indicated that average daily gain reached 0.5-0.9 kg/day/head in small holder farms and 1.2-1.5 kg/day/head in feedlot companies. During several years, Indonesian beef farmers were interested to run crossbreeding (Simmental and Limousine cross with local cattle) and crossing with Ongole Cross (local breed), in order to achieve better performance. According the Meat and Livestock Australia report (2009), live cattle and carcass export to Indonesia grew up rapidly during the last four years. In 2007-08 the live cattle export to Indonesia counted 547,000 heads, while in 2006-07 was of 452,000 heads; carcass export reached 46,100 tones in 2007-08 increasing thus twice from 28,000 tones, in 2006-07. Whole value of live cattle traded export to Indonesia reached around US $ 341 million during 2007-08, compared to last year - only US $303 million. For carcass trading, the export value increased from US $ 73 millions in 2006-07, to US $ 99 millions. This was the third market level after USA and Japan markets, and was developed very rapidly. It is predicted to increase around 12% in 2009, and to keep increasing in the next few years. Actually, there is disparity of beef price in Indonesia between local and imported beef. Thus, the retail price for Australian beef is only Rp. 42.500/kg (around US $ 4.00), compared to local beef, around Rp. 55,000/kg or US $ 5.00. It will be an impact to Australian beef cattle farmers in the future, mostly beneficial for the Northern Territory and Queensland, because they could sold the heavy cattle directly to slaughter house. On the other side, this disparity has impact to short term on the beef price in Indonesia and will have negative impact on the small scale farmers and feedlot companies, because the production costs will not covered by the beef market price. Therefore, if beef imports from Australia will be continued over long term, the feedlot business companies in Indonesia will be collapsed. In anticipation for long term, Australia should export the feeder cattle (steer or heifer) to Indonesia at competitive prices. The price disparity between Australian imported boxed beef and Indonesian beef has distorted the local beef market prices and influenced the feedlot industries in Indonesia, decreasing also the price of the live cattle imported from Australia. This condition is not conducive to the cattle farmers in North area in Australia and feedlot business in Indonesia.

Key words: Imports, Boxed beef, Feedlot


IMPACTUL CĂRNII DE VITĂ DIN IMPORT ASUPRA DEZVOLTĂRII SECTORULUI DE ÎNGRĂŞARE ÎN INDONEZIA

Rochadi Tawaf, H.A.W. Lengkey

Rezumat
În Indonezia, populaţia totală a bovinelor de carne cuprinde aproximativ 11,8 milioane de capete. În general, vitele sunt crescute de către mici fermieri şi doar câteva dintre ele sunt crescute în ferme mari. Principalele probleme sunt legate de: calitatea rasei, faptul că fermele sunt de dimensiuni mici şi calitatea hranei pentru animale (furaje grosiere şi concentrate). Performanţele de producţie au indicat faptul că sporul mediu zilnic a fost de 0,5 - 0,9 kg în fermele mici şi 1,2 - 1,5 kg în unităţile mari de creştere. Pe parcursul mai multor ani, crescătorii vitelor de carne din Indonezia au fost interesaţi să practice încrucişări (Simmental şi Limuzine cu rasa locală Ongole Cross), având drept scop atingerea unor performanţe ridicate. Potrivit Raportului „Meat and Livestock Australia” (2009), exportul de bovine vii şi în carcasă către Indonezia a crescut rapid în ultimii patru ani. În 2007-08 exportul de bovine vii în Indonezia a numărat 547000 de capete, în timp ce în 2006-07 a fost de 452000 capete; exportul în carcasă a ajuns la 46100 tone în 2007-08, crescând astfel de două ori de la 28000 tone, în 2006-07. Valoarea totală a vitelor vii tranzacţionate la export în Indonezia a ajuns la circa 341 milioane dolari SUA în perioada 2007-08, comparativ cu anul precedent - doar 303 milioane dolari SUA. Pentru tranzacţionarea carcaselor, valoarea exporturilor a crescut de la 73 milioane dolari SUA în 2006-07, la 99 milioane dolari. Acesta este a treia piaţă la nivel mondial, după SUA şi Japonia, şi a fost dezvoltată foarte rapid. În anul 2009, se preconizează o creştere cu aproximativ 12%, continuând să crească în următorii câţiva ani. De fapt, nu există diferenţă de preţ la carnea de vită în Indonezia între carnea locală şi cea de import. Astfel, preţul de vânzare cu amănuntul pentru carnea de vită australiană este de 42.500 Rp./kg (în jur de 4,00 dolari SUA), comparativ cu carnea de vită locală, în jurul 55000 Rp./kg sau 5,00 dolari SUA. Acesta va avea, în viitor, un impact asupra crescătorilor de bovine de carne australieni, cea mai mare parte a beneficiarilor fiind cei din Teritoriile de Nord şi Queensland, deoarece ar putea vinde vitele îngrăşate direct la abator. Pe de altă parte, această discrepanţă are impact pe termen scurt asupra preţului cărnii de vită în Indonezia şi va avea un impact negativ atât asupra fermelor mici, cât şi a celor mari, deoarece costurile de producţie nu pot fi acoperite de preţul de piaţă a cărnii de vită. Prin urmare, în cazul în care importurile de carne de vită din Australia vor continua pe termen lung, afacerile din acest sector în Indonezia se vor prăbuşi. Previziunile pe termen lung spun că Australia ar trebui să exporte în Indonezia viţei pentru îngrăşat (tăuraşi sau juninci), la preţuri competitive. Diferenţa de preţ între carnea de vită importată din Australia şi carnea de vită indoneziană, a denaturat preţurile la carnea de vită pe piaţa locală şi a influenţat industriile creşterii vitelor de carne în Indonezia, scăzând, de asemenea, preţul bovinelor vii importate din Australia. Această condiţie nu este propice pentru fermierii din zona de nord a Australiei şi nici pentru crescătorii de vite din Indonezia.

Cuvinte cheie: importuri, carne de vită ambalată, îngrăşătorii