R.M. Radu-Rusu


CONTRIBUTIONS ON THE NUTRITIONAL VALUE KNOWLEDGE FOR THE MEAT PRODUCED BY ROSS-308 CHICKEN HYBRID

R.M. Radu-Rusu, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi, Aida Albu

Abstract
Quality of those animal products used in human alimentation is in the top of mass-media and scientific field debates. The researches focused on the achievement of certain data related to poultry meat nutritional value: caloricity, proteins, lipids, amino acids, fatty acids and cholesterol content. 60 Ross-308 broilers have been reared till slaughtering (42 days) then some muscular samples have been taken from breast, wings, thighs and shanks. The samples followed some analytical methods: oven drying, calcination, Kjeldahl and Soxhlet for raw chemical content and caloricity, HPLC for amino acids content, gas-cromatography for cholesterol and fatty acids contents. Energetic value ranged between 138.93-200.28 Kcal/100 g. Maximal proteins level was found in pectoral muscles (23.80%), respectively lipids minimal (0.95%). Lysine had the highest level in thighs muscles (6.89-6.92g/100 g), while methionine in the wings ones (3.92-3.95g/100 g). Pectoral muscles were richer in threonine (1.59-1.72g/100 g). Saturated fatty acids quantity was higher in red muscles (1.123 g/100 g), than in white ones (0.336 g/100 g). Thighs musculature was the richest in O-3 fatty acids (0.107 g/100 g). Cholesterol reach maximal value in thighs muscles (82-83 mg/100 g). The acquired data revealed that although breast fillet meat is more dietetic, higher nutritional value is characteristic to limbs musculature.

Key words: poultry meat, caloricity, amino acids, fatty acids, cholesterol


CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA VALORII NUTRITIVE PENTRU CARNEA PRODUSĂ DE HIBRIDUL DE GĂINĂ ROSS-308

R.M. Radu-Rusu, I. Vacaru-Opriş, M.G. Usturoi, Aida Albu

Rezumat
Calitatea produselor de origine animală utilizate în alimentaţia umană reprezintă capul de afiş al discuţiilor purtate în mass-media, dar şi în mediul ştiinţific. Cercetările s-au axat pe obţinerea unor date privind valoarea nutritivă a cărnii de pasăre: caloricitate, conţinut proteic, lipidic, de aminoacizi, acizi graşi şi colesterol. S-au utilizat 60 capete pui broiler Ross-308, crescuţi în sistem intensiv pānă la sacrificare (42 zile), cānd au fost prelevate probe musculare de la piept, aripi, coapse şi gambe. Eşantioanele au fost supuse unor metode analitice: uscare la etuvă, calcinare, Kjeldahl şi Soxhlet pentru conţinut chimic brut şi caloricitate, HPLC pentru conţinut în aminoacizi, gaz-cromatografie pentru conţinut în colesterol şi acizi graşi. Valoarea energetică a variat între 138,93-200,28 Kcal/100 g. În muşchii pectorali s-a regăsit maximul de proteine (23,80%), respectiv minimul de lipide (0,95%). Lizina a avut cel mai ridicat nivel în muşchii coapselor (6,89-6,92g%), iar metionina în muşchii aripilor (3,92-3,95g%). Muşchii pectorali au fost mai bogaţi în treonină (1,59-1,72g%). Cantitatea de acizi graşi saturaţi a fost mai mare în muşchii roşii (1,123 g%), faţă de cei albi (0,336 g%). Musculatura coapselor a fost cea mai bogată în acizi graşi O-3 (0,107 g%). Colesterolul a avut valoare maximă în muşchii coapselor (82-83 mg%). Datele obţinute arată că, deşi carnea de la piept este mai dietetică, valoarea nutritivă mai ridicată caracterizează musculatura membrelor.

Cuvinte cheie: carne de pasăre, caloricitate, aminoacizi, acizi graşi, colesterol