E.C. Popescu


STUDY FOR INTRAPOPULATIONAL STRUCTURE TO A BLACK AND WHITE ROMANIAN COWS POPULATION

E.C. Popescu, V. Maciuc, I. Gîlcă, Şt. Creangă, V. Ujică

Abstract
The research has been conducted on 210 cows bred in Iasi area. We analyse production features for cows, cows’ ascendancy and for each group of paternal half-sisters. Consequently BNR population taken in study have a maximum production of milk in the third lactation, with an average of 6670 kg with 4.13% fat and 3.34% protein, and the minimum milk production was registered in the first lactation (6108 kg milk with 4.12% fat and 3.34% protein). The cows’ mothers have an average of milk production of 7003.44 kg; the paternal grandmothers have an average production of 10877 kg milk and the maternal grandmothers have 6925.35 kg milk. The daughters of the used bulls for reproduction had good productive performances, remarking the daughters of 51454 bull (7019.33 kg milk), 51131 bull (6567,17 kg milk), and the smallest performances being recorded for the 51459 bull (5010.43 kg milk).

Key words: sires, ascendancy, productive performance


STUDIU PRIVIND STUCTURA INTRAPOPULAŢIONALĂ A UNEI POPULAŢII DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ

E.C. Popescu, V. Maciuc, I. Gîlcă, Şt. Creangă, V. Ujică

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe un efectiv de 210 capete vaci de rasă BNR crescute în zona Iaşului. S-au analizat însuşirile de producţie a animalelor, a ascendenţei acestora şi pe fiecare grupă de semisurori paterne. În consecinţă populaţia de rasă BNR studiată a înregistrat producţia maximă de lapte, în lactaţia a III-a normală, fiind în medie de 6670 Kg lapte cu un conţinut de 4,13% grăsime şi 3,34% proteină iar producţia minimă în lactaţia I având o valoare medie de 6108 kg lapte cu un conţinut de 4,12% grăsime şi 3,34% proteină. În ceea ce priveşte ascendenţa populaţiei mamele au avut producţii de lapte în medie de 7003,44 kg, bunicele din partea tatălui au avut o producţie medie de 10877 kg iar bunicile din partea mamelor 6925,35 kg lapte. Descendentele taurilor folosiţi la reproducţie au avut performanţe productive bune remarcându-se cele ale taurului cod 51454 cu o producţie de 7019,33 kg lapte, taurului cod 51131 cu o producţie medie de lapte de 6567,17 kg lapte, cele mai slabe performanţe înregistrându-le descendentele taurului cod 51459 cu o producţie medie de 5010,43 kg lapte.

Cuvinte cheie: tauri folosiţi la reproducţie, ascendenţa, performanţe productive