I.M. Pop


CHARACTERIZATION OF THE NUTRITIONAL VALUE OF ALFALFA HARVESTED AT DIFFERENT STAGES OF VEGETATION USING CELL WALLS CONTENT BASED METHODS

I.M. Pop, Cristina Gabriela Radu-Rusu, D. Simeanu, Aida Albu, Viorica Popa

Abstract
The purpose of this paper was to nutritionally characterize the alfalfa vegetal mass through the assessment of its cell walls content, differentiated in NDF (cellulose, hemicelluloses, lignin), ADF (cellulose and lignin) and Li (lignin). Chemical analysis was performed using the classical method (Weende) and Van Soest method, on average samples taken from green alfalfa harvested during different stages, from SCPCB Dancu Iaşi. Comparison of the achieved results indicated that conventional methods underestimated approximately 40 % the cell walls content in feed (37% in bud stage and 42% during full flowering). Nutritionally, alfalfa harvesting phase induced increased cell walls content, which caused diminution of protein and energy levels, from 1306 kcal NEm/kg DM and 20.50% CP (bud stage) till la 1150 kcal NEm/kg DM and 14.30% CP (flowering).

Key words: nutritional value, cell walls, alfalfa, vegetation stages


CARACTERIZAREA VALORII NUTRIŢIONALE A LUCERNEI RECOLTATĂ ÎN STADII DIFERITE DE VEGETAŢIE FOLOSIND METODE BAZATE PE CONŢINUTUL ÎN PEREŢI CELULARI

I.M. Pop, Cristina Gabriela Radu-Rusu, D. Simeanu, Aida Albu, Viorica Popa

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a caracteriza din punct de vedere nutriţional lucerna nutreţ verde, prin determinarea conţinutului în pereţi celulari, diferenţiaţi în NDF (celuloză, hemiceluloză, lignină), ADF (celuloza şi lignina) şi Li (lignina). Analiza chimică a fost efectuată utilizānd atāt metoda clasică (Weende), cāt şi metoda Van Soest, pe probe medii din lucernă verde recoltată la îmbobocire şi la început de înflorire, din cadrul SCPCB Dancu Iaşi. Compararea rezultatelor obţinute indică faptul că metodele clasice subestimează cu circa 40% conţinutul în pereţi celulari al furajului studiat (37% la îmbobocire şi cu 42 % la început de înflorire). Sub aspect nutriţional, în relaţie cu faza de vegetaţie la recoltarea lucernei, creşterea conţinutului în pereţi celulari a determinat reducerea conţinutului în proteină şi energie de la 1306 kcal ENL/ kg SU şi 20,50% PB - valori înregistrate în momentul îmbobocirii - la 1150 kcal ENL/ kg SU şi 14,30% Pb la înflorire.

Cuvinte cheie: valoare nutritivă, pereţi celulari, lucernă, stadii de vegetaţie