Cecilia Pop


NEEDS AND SOLUTIONS IN APPLYING EUROPEAN NORMS ON QUALITY AND FOOD SAFETY IN THE ROMANIAN AGRIFOOD FIELD

Cecilia Pop, V.V. Cotea, Cintia Colibaba, I.M. Pop, Diana Viorica Lupu, Roxana Calistru

Abstract
This paper aims to identify and analyze the types of needs that confront professionals in the agri-food field during the process of taking over and implementation of European rules related to food quality and safety, respectively the nomination of practical and concrete solutions. Methodologically, the direct research was used, through questionnaires-based survey followed by results analysis and interpretation; the survey was conducted nationally by the participation of 100 organizations, the main target group was represented by small and medium enterprises (SMEs) located in 22 counties. The achieved results reveal that, though most enterprises have started to implement quality and food safety rules, only 46% of them use the guidelines of good practices during day by day activity. Regarding the dysfunctions noticed, it is estimated they due to insufficient knowledge of the European norms application methodology. In conclusion, due to financial facilities limitations or to insufficient educational programs, the SMEs need support in implementing quality management and food safety systems. WINDAIR (Leonardo da Vinci international project, co-granted with UASVM Iasi as partner) answers this field-related situation by providing a tool for training in food quality and safety (practical training, leaflet and CD ROM) in the enterprises producing wine and cheese.

Key words: quality, food safety, European norms, survey


NECESITĂŢI ŞI SOLUŢII ÎN APLICAREA NORMELOR EUROPENE PRIVIND CALITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR DIN ROMĀNIA

Cecilia Pop, V.V. Cotea, Cintia Colibaba, I.M. Pop, Diana Viorica Lupu, Roxana Calistru

Rezumat
Lucrarea are ca scop identificarea şi analiza tipurilor de necesitati cu care se confrunta specialiştii din domeniul agroalimentar în procesul preluării şi implementării normelor europene privind calitatea şi siguranţa alimentară si respectiv propunerea de soluţii practice concrete. Metodologic, s-a apelat la cercetarea directă, prin sondaj pe bază de chestionare şi respectiv analiza şi interpretarea rezultatelor; sondajul a fost realizat la nivel naţional, prin participarea a 100 de organizatii, grupul tintă fiind reprezentat IMM-uri localizate în 22 de judeţe. Rezultatele obţinute relevă faptul că, deşi majoritatea întreprinderilor au început implementarea normelor de calitate şi siguranţă alimentară, doar 46% dintre acestea utilizează ghiduri de bune practici în activitatea zilnică. Referitor la disfuncţiile înregistrate se apreciază că acestea se datorează unei insuficiente cunoaşteri a modului de aplicare a normelor europene. În concluzie, datorită limitării posibilităţilor financiare şi a programelor educaţionale insuficiente, IMM-urile au nevoie de susţinere în ceea ce priveşte implementarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare. WINDAIR (proiect international Leonardo da Vinci la care USAMV Iasi este partener) raspunde acestei situatii de pe teren prin furnizarea unui instrument de formare in domeniul calitatii si sigurantei alimentare (instruire practică, brosura si CD ROM) in intreprinderile care produc vinuri si branzeturi.

Cuvinte cheie: calitate, siguranţă alimentară, norme europene, sondaj