C.A. Pivoda


THE TECHNOLOGY OF INCREASING AND IMPROVING THE MILK YIELD BY FEEDING EWES AND GOAT WITH VEGETAL LECITHIN

C.A. Pivoda, C.Z. Zamfir, A. Enciu, D. Jitariu, A. Nicolescu

Abstract
The experiments of nutrition made through introduction of the vegetal lecithin contained by the residue from the processing of the soy and sunflower in the fodder ratio of sheep and goats determined the elaboration of a technological solution in order to increase and improve the milk production of sheep/goats, of the quality of the sheep/goats milk. By introducing the vegetal lecithin in the fodder ratio of the sheep and goats during lactation period it was made an increased production of milk, an increase of the total production with 39.38% at the Merinos de Palas sheep, with 10% at the sheep from milk population of Palas and with 14% at the goats of Carpathian breed and an increase of the production of merchandise milk with 49% at the Merinos de Palas sheep, with 13% at the sheep from milk population of Palas and with 16% at the goats of Carpathian breed. The introduction of a daily quantity of 100 g of raw lecithin in the food of sheep and goats has generated the nutritive modifications of the fodder ratios. The vegetal lecithin administrated in the ratios of sheep and goats during lactation is a technological solution of increasing and improving the milk production, at the experimental lots being noticed an increase of the percents of dry substance, fat and protein. The experiments made to verify the technological parameters at the processing of cheese emphasized an improvement of the technological characteristics of the milk, contributing to the increase of the yield with 20% at the goat milk from the experimental lot, and at sheep with 7%.

Key words: sheep, goat, vegetal lecithin, milk production


TEHNOLOGIA DE SPORIRE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE A PRODUCŢIEI DE LAPTE LA OI ŞI CAPRE PRIN INTRODUCEREA IN RAŢIA FURAJERĂ A LECITINEI VEGETALE

C.A. Pivoda, C.Z. Zamfir, A. Enciu, D. Jitariu, A. Nicolescu

Rezumat
Experienţele de nutriţie efectuate prin introducerea în raţia furajeră a oilor şi caprelor a lecitinei vegetale conţinută de reziduul de la fabricarea uleiului de soia şi de floarea-soarelui au determinat elaborarea unei soluţii tehnologice de sporire şi îmbunătăţire a producţiei de lapte la oi/capre, a calităţii laptelui de la oi/capre. Prin introducerea în raţia furajeră a oilor şi caprelor în lactaţie a lecitinei vegetale s-a realizat o producţie sporită de lapte, o creştere a producţiei totale cu 39,38% la oile Merinos de Palas, cu 10% la oile din populaţia de lapte-Palas şi cu 14% la caprele de rasă Carpatină şi o creştere a producţiei de lapte marfă cu 49% la oile Merinos de Palas, cu 13% la oile din populaţia de lapte-Palas şi cu 16% la caprele de rasă Carpatină . Introducerea în hrana oilor şi caprelor în lactaţie a unei cantităţi zilnice de 100 g lecitina brută a generat modificările nutritive ale raţiilor furajere. Lecitina vegetală administrată în raţia oilor şi caprelor în lactaţie reprezintă o soluţie tehnologică de sporire şi îmbunătăţire a producţiei de lapte, la loturile experimentale constatându-se o creştere a procentelor de substanţa uscată, grasime şi proteina. Experimentările efectuate pentru verificarea parametrilor tehnologici la fabricarea brânzei telemea au evidenţiat o îmbunătăţire a caracteristicilor tehnologice ale laptelui, contribuind la creşterea randamentului cu 20 % la laptele de capră provenit din lotul experimental, iar la oaie cu 7%.

Cuvinte cheie: oaie, capră, lecitină vegetală, producţie de lapte