G. Onaciu


THE EFFECT OF CROSSBREEDING ROMANIAN SPOTTED WITH SEVERAL BREEDS IN S.C. AGRICOLA S.A. FARM FROM SATU MARE COUNTY

G. Onaciu, E.C. Jurco

Abstract
The researches refer to the bulls effects of breed Simmental utilization for crossbreed with cows of breed Romanian Yellow Spotted on main indexes for the milk productions: age of the first fertile insemination, the age of the first calving, the period (length) of the normal lactation and total lactation, fat and protein percent, length mammal repose and calving period. Analyses comparative for normal and total lactations between Romanian Spotted pure breed and several crossbreed disclosure an supplementary of milk production just for crossbreeds BRxBG* by 12, 57%, and for the others resulted a decrease with 2,76% for BRxSIM* and 16,62% for BRxBA*. Same analyses but comparative on first lactation disclosure difference significantly, thus crossbreeds BRxBG achieves an addition of 819 kg milk, 18%, BRxSIM- crossbreed achieves a decrease with 598 kg milk respectively 13,14% and BRxBA crossbreed achieves a decrease with 351 kg milk, 7,71%. The differences for milk production level from lactations 2-4 has reduced significantly with tendency to equalization between cow milk by Romanian Spotted breed and crossbreed groups.

Key words: Romanian yellow spotted, milk productions, crossbreeding


EFECTUL ÎNCRUCIŞĂRII RASEI BĂLŢATĂ ROMĀNEASCĂ CU ALTE RASE ÎN FERMA S.C. AGRICOLA SA DIN JUDEŢUL SATU MARE

G. Onaciu, E.C. Jurco

Rezumat
Cerectările încearcă să marcheze efectele utilzării unor tauri din tulpina Simmental la încrucişări cu vaci de rasă Bălţată romānească asupra principalilor indici ai producţiei de lapte: vārsta primei monte fecunde, vārsta primei fătări, durata lactaţiei totale şi normale,cantitatea de grăsime şi proteină (% şi totală) realizată pe lactaţii, durata repausului mamar şi a intervalului dintre fătări. Analiza comparativă a lactaţiei totale şi normale dintre rasa Bălţată Romānească cu metişii acesteia relevă un plus de producţie de lapte doar la metişii BRxBG de 12,57%, iar pentru ceilalţi se constată o scădere cu 2,76% în cazul metişilor BRxSIM şi 16,62% în cazul metişilor BRxBA. Analizele comparative pe prima lactaţie relevă diferenţe semnificative, astfel metişii BRxBG realizează un plus de 819 kg lapte, 18%, metişii BRxSIM- produc cu 598 kg lapte mau puţin, respectiv cu 13,14%, şi cu 351 kg lapte mai puţin (7,71%) în cazul metişilor BRxBA. În lactaţiile 2-4 diferenţele se reduc semnificativ pānă la egalizare între grupele de animale analizate.

Cuvinte cheie: rasa Balţată Romānească, producţii de lapte, încrucişare