Natasha Gjorgovska


ENRICHING TABLE EGGS WITH IODINE (I)

Natasha Gjorgovska, Filev Kiril

Abstract
During the recent several decades, some experiments have been done in order to produce designer eggs enriched with higher concentration of Iodine, by adding potassium iodide (KI) in the feed mixtures or by adding larger amount of fish meal in the feed composition. In our conditions, the experiment was carried out on 80 weeks old laying hens (Hisex Brown) treated with standard amount of Iodine supplied from standard premixes (0.8 mg/kg feed) and with same type of hens treated with enlarged amount of Iodine in feed by adding solution of potassium iodide (KI) which enlarged the content of Iodine in the feed till 5 mg/kg. The laying hens were divided in two groups: 1. control group – 10 hens and 2. experimental group – 20 hens. The control group was fed with vegetable basic feed containing 0.8 mg Iodine per kg,, offering 120 g of feed/hen/day. The experimental group was fed with the same type of feed and the same amount, enriched with Iodine on the level of 5 mg/kg. The content of Iodine in the egg yolk of control group was 12 μg, but in the yolk of the eggs from the experimental group, after 30 days of treatment, the amount of Iodine was raised to 23μg, which enrichment was nearly doubled. The yolk from enriched eggs are better source of Iodine then regular eggs because they can supply 11 to 15% of daily requirements for adult people in case they consumed one egg per day. In the conditions of the usual custom of our people to consume 3 eggs per week the amount of Iodine from such designed eggs will be about 5 to 7% from requirement.

Key words: laying hens, eggs, enrichment, iodine


ÎMBOGĂŢIREA CU IOD (I) A OUĂLOR DE CONSUM

Natasha Gjorgovska, Filev Kiril

Rezumat
Pe parcursul ultimelor decade, au fost efectuate unele experimente pentru a produce aşa-numitele “designer eggs”, cu un conţinut ridicat de iod, prin utilizarea iodurii de potasiu (KI) în nutreţul combinat sau prin adăugarea unei cantităţi ridicate de făină de peşte în hrană. Experimentul de faţă a fost efectuat pe găini ouătoare (Hisex Brown) în vârstă de 80 săptămâni, în a căror hrană s-au introdus cantităţi standard de iod prin intermediul premixurilor convenţionale (0,8 mg/kg hrană) respectiv păsări hrănite cu iod în cantităţi crescute, prin adaos de iodură de potasiu (KI) (5 mg I/kg nutreţ). Păsările au fost împărţite în două loturi: 1. lotul de control – 10 găini şi 2. lotul experimental - 20 găini. Lotul de control a primit hrană predominant vegetală, cu o concentraţie de 0.8 mg I/kg, la o raţie ingerată de 120 g nutreţ/găină/zi. Lotul experimental a fost supus aceluiaşi regim alimentar, cu deosebirea că nivelul de iod a atins 5 mg/kg nutreţ. Conţinutul de ion în gălbenuşurile din ouăle produse în lotul de control a fost de 12 μg, în timp ce, în cazul lotului experimental, după 30 zile de tratament, conţinutul de iod din gălbenuşuri s-a ridicat la 23 μg, ceea ce înseamnă o îmbogăţire a ouălor produse, aproape o dublare a cantităţii studiate. Gălbenuşul de la ouăle îmbogăţite sunt sursă mai bună de iod decât ouăle obişnuite, deoarece prin consumul unui ou/zi se pot acoperi 11 - 15% din nevoile zilnice ale unui adult. Ştiind faptul că un om adult consumă cca. 3 ouă săptămânal, cantitatea de iod asigurată prin această sursă poate acoperi 5 - 7% din cerinţe.

Cuvinte cheie: găini ouătoare, ouă, îmbogăţire, iod