Mohamed Emad Abd El-Wahab Nasser


INFLUENCE OF DIETARY COBALT ON PERFORMANCE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND RUMEN ACTIVITY IN LAMBS

Mohamed Emad Abd El-Wahab Nasser

Abstract
The present study was conducted to study the effects of different inclusion levels of dietary cobalt (Co) on performance, nutrient digestibility and rumen activity in lambs. Twenty, 5.0 month-old weaned lambs (Egyptian native breed) were randomly divided into four groups which were fed with the basal diet containing 0.0486 mg Co/kg DM, the basal diet supplied, respectively, with 0.35, 0.70 and 1.00 mg Co/kg DM reagent grade CoSO4•7H2O for 100 days. In the end of experimental period, three lambs from each group were allocated to the individual metabolic cages to measure the effects of dietary Co on apparent nutrient digestibility. Samples of rumen content were taken once a week for seven consecutive weeks, two times daily (before feeding and 3 hours after feeding). Average daily gain and average daily feed intake for the fourth group were higher than control group (P<0.05). However, there was no difference in gain/feed. Supplemental 1.0 mg Co/kg DM resulted in highest digestibility of dry matter, organic matter, crude protein and crude fiber (P<0.05). Nitrogen free extract was higher for third group (0.7 mg Co/mg DM) than the other three groups (P<0.05). The pH values and ammonia nitrogen were low in supplemented groups than in the control. The concentrations of volatile fatty acids were increased after feeding and peaked at 3-h post-feeding in the third group. The number of total protozoa was significantly increased for third group than other groups. In conclusion, supplementation of the basal diet with 0.70-1.00 mg Co/kg DM (the total dietary Co level of 0.749 -1.049 mg/kg DM) in the basal diet enhanced growth performance and improved nutrient digestibility and rumen activity of lambs.

Key words: Cobalt, digestibility, volatile fatty acids, protozoa and lambs


INFLUENŢA COBALTULUI ÎN DIGESTIBILITATEA NUTRIENŢILOR ŞI ACTIVITĂŢII RUMINALE LA MIEI

Mohamed Emad Abd El-Wahab Nasser

Rezumat
Prezentul studiu a fost efectuat pentru a vedea efectul a diferite nivele de ingestie a cobaltului dietetic asupra performanţei, digestibilităţii nutrientului şi a activităţii ruminale a mieilor. Douăzeci de miei de rasă Nativ Egiptean, înţărcaţi la vârsta de 5 luni, au fost împărţiţi în 4 grupe, fiindu-le administrată dieta bazală constituită din 0,086 mg Co/kg SU , aceasta fiind suplimentată cu CoSO4•7H2O în concentraţie de 0,35, 0,70 şi 1,00 mg Co/kg S.U. pentru 100 de zile. La finalul perioadei experimentale, trei miei din fiecare grup au fost împărţiţi în cuşti metabolice individuale pentru a măsura efectul Co dietetic privind digestibilitatea aparentă a nutrienţilor. Probele de conţinut ruminal au fost prelevate o dată pe săptămână timp de 7 săptămâni consecutiv, de două ori pe zi înainte de hrănire şi la 3 ore după hrănire. Sporul mediu zilnic şi consumul mediu zilnic de hrană pentru al patrulea grup au fost mai mari decât cele a grupului de control (lot martor) (p<0,05). Cu toate acestea nu a fost nici o diferenţă în SMZ. Suplimentarea cu 1,0 mg Co/kg S.U. a dus la cea mai mare digestibilitate a substanţei uscate, a substanţei organice, a proteinei crude şi a celulozei crude (p<0,05). Extractul de azot liber a fost mai mare pentru al treilea grup(0,7 mg Co/mg S.U.) faţă de celelalte trei grupuri (p<0.05). Valoarea pH şi a azotului amoniacal au fost mai mici în grupurile la care s-a suplimentat Co decât în grupul de control (martor). Concentraţiile de acizi graşi volatili au crescut după hrănire şi au atins maximul la 3 ore după fătare în al treilea grup (lot de animale). Numărul total de protozoare a crescut semnificativ pentru al treilea grup faţă de celelalte. În concluzie suplimentarea dietei bazale cu 0,70 - 1,00 Co/Kg S.U. (nivelul total al dietei cu Co de 0,786 – 1,086 mg/kg S.U.) a dus la creşterea performanţelor şi îmbunătăţirea digestibilităţii nutrienţilor şi a activităţii ruminale la miei.

Cuvinte cheie: cobalt, digestibilitate, acizi graşi volatili, protozoare şi miei