M.E.A. Nasser


EFFECT OF PHOSPHORUS SUPPLEMENTATION ON GAS PRODUCTION, RUMEN FERMENTATION AND PRODUCED AMYLASE AND CARBOXYMETHYLE CELLULASE ACTIVITY, IN VITRO

M.E.A. Nasser, S.M.A. Sallam, R.C. Araujo, A.L. Abdalla, D.M.S.S. Vitti

Abstract
An in vitro gas production technique was used to study the effect of different levels of dicalcium phosphate (0, 0.037, 0.074, and 0.111 of 1 g DM) on gas production, rumen fermentation, dry and organic matter digestibility, and the activity of amylase and carboxymethyl cellulase (CMCase). A gas production technique was performed using rumen fluid collected from three fistulated Santa Ines sheep. Cumulative gas production was recorded at 3, 6, 9, 12, 16, 24, 30, 36, 48 and 72 h of incubation. Kinetics of gas production was fitted to an exponential model. Volatile fatty acids (VFA), Ammonia-N (NH3-N) concentrations, dry and organic matter digestibility and enzyme activity (CMCase and amylase) were determined at 24 h of incubation. The cumulative volume of gas production increased with increasing the level of phosphorus. Total gas produced at 72 h of incubation was higher for concentrate and hay (H) +concentrate (C). The highest value of individual VFA for H+C was at level 2 of treatment and for concentrate at level 4, while the addition of different levels of P was decreased the value of individual VFA for hay. No significant effects were observed on pH, NH3-N levels or truly dry and organic matter digestibilities with P addition. The specific activity of amylase and CMCase of sonicated the bottles contents after incubation time were significantly increased at level 2 for H, C or C+H.

Key words: Phosphorus, gas production, rumen fermentation and in vitro


EFECTUL SUPLIMENTĂRII CU FOSFOR ÎN PRODUCŢIA DE GAZE, FERMENTAŢIE RUMINALĂ ŞI PRODUCEREA DE AMILAZE şI ACTIVITATEA CARBOXILOMELIL CELULAZEI, IN VITRO

M.E.A. Nasser, S.M.A. Sallam, R.C. Araujo, A.L. Abdalla, D.M.S.S. Vitti

Rezumat
O tehnică de producere a gazelor în vitro a fost folosită pentru a studia efectul diferitelor nivele de fosfat dicalcic în producerea de gaze, fermentaţie ruminală, digestibilitatea substanţei uscate şi organice şi activitatea amilazelor şi a carboxilometil celulazelor (CMCase). O tehnică de producere a gazelor a fost efectuată folosind colectorul ruminal fluid din fistulele făcute la 3 oi Santa Ines. Producţia cumulativă de gaz a fost înregistrată la 3, 6, 9, 12, 16, 24, 30, 36, 48 şi 72 h de incubare. Cinetica producţiei de gaze a fost montată pe un model exponenţial. Concentraţiile de acizi graşi volatili (VFA), azotat amoniacal (NH3-N), digestibilitatea substanţei uscate şi organice şi activitatea enzimatică (CMCase şi amilazele) a fost determinată la 24 de ore de incubaţie. Volumul acumulat al gazelor produse a crescut odată cu creşterea nivelului de fosfor. Cantitatea totală de gaz produsă la 72 ore de incubaţie a fost mai mare pentru concentrate şi fân (H) + concentrate (C). Cea mai mare valoare individuală a VFA pentru H+C a fost la nivelul 2 de tratament iar pentru concentrate la nivelul 4, în timp ce valuarea individuală a VFA pentru fân a scăzut prin adăugarea a diferitelor cantităţi de P. Nu au fost observate efecte semnificative prin adăugarea de P pentru nivelul de pH, NH3-N sau pentru digestibilitatea substanţei uscate şi a materiei organice. Activitatea specifică a amilazelor şi a CMCaselor din sticlele cu un conţinut sterilizat cu ultrasunete, după perioada de incubaţie, a crescut semnificativ la nivelul 2 pentru H, C sau C + H.

Cuvinte cheie: oi, fosfor, producţie de gaze, fermentaţie ruminală şi in vitro