Gh. Nacu


RESEARCH REGARDING THE SYNCHRONIZATION OF ESTRUS AT GOATS

Gh. Nacu, C. Pascal, Oancia Maria Botezatu

Abstract
Research aimed at inducing group heats goats using hormonal preparations. This biotechnical allows for better organization of activities in growing goats and, especially, more efficient management of calving. The action was based on blocking the sexual cycle with progestine, followed by stimulation of follicular development. For the blocking sexual cycles were used vaginal sponges impregnated with 30mg fluorogeston acetate, maintained intravaginal 12 days. After 24 hours of extraction vaginal sponges, goats were inoculated with 600 UI PMSG. The insemination was done with frozen semen coming from three goats to breed Carpathian. Of 102 goats subjected to treatment, 12 (11.76%) did not tolerate vaginal sponges, and the remaining 90 goats (88.24%) were artificially insemination. Fecundity, calculated at 21 days after insemination, was 90%. The results obtained confirm the possibility of estrus synchronization in goats using hormonal preparations on the basis of progesterone and PMSG.

Key words: synchronization, estrus, goats


CERCETĂRI PRIVIND SINCRONIZAREA ESTRULUI LA CAPRE

Gh. Nacu, C. Pascal, Oancia Maria Botezatu

Rezumat
Cercetările au avut ca scop inducerea grupată a căldurilor la capre prin utilizarea unor preparate hormonale. Această biotehnică permite organizarea mai bună a activităţilor din creşterea caprinelor şi în special gestionarea mai eficientă a fătărilor. Acţiunea s-a bazat pe blocarea ciclurilor sexuale cu ajutorul progestinelor, urmată de stimularea dezvoltării foliculare. Pentru blocarea ciclurilor sexuale s-au utilizat bureţi vaginali impregnaţi cu 30 mg fluorogeston – acetat, menţinuţi intravaginal 12 zile. După 24 de ore de la extragerea bureţilor vaginali, caprele au fost inoculate cu 600 UI PMSG. Estrul a apărut după aproximativ 48 ore de la tratament, iar caprele au fost însămânţate artificial. Însămânţarea s-a făcut cu spermă congelată provenită de la trei ţapi de rasă Carpatina. Din 102 capre supuse tratamentului, 12 (11,76%) nu au tolerat pesariile, iar celelalte 90 de capre (88,24%) au fost însămânţate artificial. Fecunditatea, calculată la 21 de zile după însămânţare, a fost de 90%. Rezultatele obţinute confirmă posibilitatea sincronizării estrului la caprine folosind preparate hormonale pe bază de progesteron şi PMSG.

Cuvinte cheie: caprine, sincronizare, estru, hormoni